Třída 3.B

Třídní aktuality

23.6. 2019   -   Rodinné týmy

Od 24. 6. si děti již budou nosit do školy jen baťůžky, svačinu, pití, penál.

24.6. 2019   -   Běh do schodů - 2. vyučovací hodina - sportovní oblečení, obuv, svačina, pití.

24.6. 2019  -    Pozvání nejlepších žáků na Obecní úřad - 17:00

25.6. 2019  -    Vycházka - pohár - sportovní oblečení, obuv, svačina, pití, peníze na pohár.

26.6. 2019  -    Branný den - sportovní oblečení, obuv, svačina, pití.

27.6. 2019  -    Hospodářský den - úklid třídy

28.6. 2019  -    Rozdání vysvědčení první vyučovací hodinu

Šatní skříňky musí být prázdné, klíč nechají děti v zámku skříňky.                                        

 

                       

 

 

 

               

Třídní učitelka:

Mgr. Eva Filipová, filipova@zscernahora.cz

16 žáků:  5 chlapců, 11 dívek