Třída 3.B

Třídní aktuality

23.6. 2019   -   Rodinné týmy

Od 24. 6. si děti již budou nosit do školy jen baťůžky, svačinu, pití, penál.

27.6. 2019  -    Hospodářský den - úklid třídy

28.6. 2019  -    Rozdání vysvědčení první vyučovací hodinu, děti si donesou složku na vysvědčení.

                        

Šatní skříňky musí být prázdné, klíč nechají děti v zámku skříňky.                                        

 

                       

 

 

 

               

Třídní učitelka:

Mgr. Eva Filipová, filipova@zscernahora.cz

16 žáků:  5 chlapců, 11 dívek