KUPOZ

Program pro rozvoj pozornosti 

  • Je určen pro děti s potížemi v soustředění, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi s emocemi (např. úzkostí, depresivním laděním nebo agresivitou), poruchami učení či chování.
  • Věkově je KUPOZ určen dětem od osmi do přibližně dvanácti let.
  • Těžiště programu spočívá v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka. Pracuje se zhruba 15 minut denně, jednou za 14 dní se uskutečňuje hodinové sezení u psychologa. Program trvá 15 týdnů.
  • Cvičení jsou hravá a děti baví.
  • KUPOZ využívá myšlenek pozitivní psychologie, soustředí se tedy nejen na fungování dítěte v jednotlivých oblastech (jako jsou pozornost, motorika, slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti, psychomotorické tempo), ale také na rozpoznání a rozvíjení pozitivních emocí a pozitivních povahových vlastností a rysů osobnosti (např. optimismus, nezdolnost, smysl pro humor, pohotovost, kreativita a další).
  • Hlavními benefity absolvování KUPOZ jsou: zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, schopnost pravidelné práce, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny, odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci.
  • K pozitivním změnám dochází nejen u dítěte, ale v celém rodinném systému. Tyto změny lze částečně sledovat v počítačovém programu hodnotícím změnu u dítěte za dobu trvání KUPOZ – součástí je test pozornosti Číselný čtverec a dotazníky zachycující běžné obtíže u dětí daného věku. Každý sešit obsahuje přístupový kód umožňující hodnocení využívat. Výsledkem je porovnání křivky pozornosti před ukončením práce a po něm a barevné vyznačení otázek, ve kterých se dítěte zlepšilo, nezlepšilo či zhoršilo.
  • Pokud máte o program zájem nebo pokud byste se o programu chtěli dozvědět víc,  kontaktujte školní psycholožku.