Studovna

Ve studovně máme unístěno přes 2200 knih. Místnost je vybavena TV, DVD, audiotechnikou a bezprašnou keramickou tabulí. K dispozici je i počítač připojený k internetu. Ve studovně je 28 pracovních míst, koberce a velké nástěnky, které slouží k prezentaci výtvarných i literárních děl našich žáků i k tematicky zaměřeným výstavkám.
 
 

 

Využití studovny

 
Studovna slouží žákům i učitelům k získávání nových informací, prohlubování čtenářských dovedností a vytváření si celoživotního vztahu ke knihám a literatuře. Poskytuje nám možnost k netradičním formám výuky, skupinové práci, zpracovávání projektů i výuce cizích jazyků.Je využívána také jako kuklturní místnost pro pořádání různých soutěží a třídních besídek.
 
 

Knižní fond

Máme k dispozici více než 2200 knih. Soustředíme se hlavně na naučnou literaturu vhodně doplňující a rozšiřující učivo jednotlivých předmětů, dětskou literaturu pro žáky 1. stupně ZŠ a knihy ke společnému čtení. Máme velké množství encyklopedií z různých oborů lidské činnosti i z oblasti přírody.Žáci v nich vyhledávají nové informace, učí se práci s knihou a dozvídají se zajímavosti o světě i lidské společnosti. Knihy jsou pořizovány převážně z výtěžků sběrů.
 
 

Společné čtení

Významnou součástí studovny jsou knihy pro společné čtení. Pořizujeme 10 - 30 exemplářů od jednoho titulu, aby bylo možné pracovat s celou třídou nebo alespoň ve skupinách. K nejoblíbenějším titulům u nás patří: Radek Pilař dětem, Babička na inzerát, Pošta v ZOO, Pavouček Pája, Pražské legendy, Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu, Naší přírodou, Řecké báje a pověsti, Ottova encyklopedie ČR a další.Snažíme se z našich žáků vychovat čtenáře na celý život.