Aktuality

Projektový den

O tom, že se může celá škola na jeden den přemístit do lesa, který máme hned za humny, se mohli přesvědčit všichni, kdo v pátek 20. května  potkávali v Černé Hoře  patnáctičlenné skupinky dětí, které měly na bundách, či kšiltovkách obrázky veverek, soviček, jezevců, smrků, habrů, medvědů a dalších jedenácti lesních tvorů a dřevin. Společně s kantory, vychovatelkami a asistentkami pedagogů žáci absolvovali zhruba tři a půl kilometru dlouhou trasu, na které plnili úkoly na celkem dvanácti stanovištích. 

Základní škola Černá Hora děkuje zaměstnancům Krajského ředitelství Brno, zaměstnancům a lesním pedagogům Lesní správy Černá Hora, zaměstnancům Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a studentům Střední lesnické školy Hranice za vstřícnost a profesionální přístup při realizaci letošního projektového dne.                                                                                   

Beseda o anorexii

V pondělí 9. května byla pro žáky 8. a 9. ročníku v knihovně připravena beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou na téma anorexie. Vzhledem k tomu, že si sama tímto onemocněním prošla, mohla našim žákům předat velmi zajímavé informace, zkušenosti a pocity. 

Běh Černou Horou

V neděli 8. května se konal již 58. ročník Běhu Černou Horou. Této soutěže se tradičně účastní i žáci naší školy. Za slunečného počasí byly k vidění pěkné běžecké výkony. Fotky z této akce najdete na těchto stránkách:

http://stverner.rajce.idnes.cz/Beh_Cerna_Hora_2016

Poznáváme svět

Ve čtvrtek 21.4. žáci měli možnost vyslechnout povídání o Indii, o pro nás nepředstavitelné chudobě v této zemi a osudech dětí v jedné vesnici, kde česká organizace Pons 21 pomáhá budovat školu. Pan Kratochvil, který pracuje pro tuto charitativní organizaci nám vylíčil své vlastní zkušenosti z cest, zážitky z této oblasti světa a ukázal spoustu zajímavých fotek a artefaktů.

Technická olympiáda

V úterý 22. března se naši žáci Michal Alexa (6. třída), Dan Musil a Šimon Zukal (oba 7. třída) zúčastnili Technické olympiády na SŠ TEGA v Blansku. Soutěžili v elektrotechnické a strojírenské oblasti s dalšími 36 žáky základních škol. Umístili se na 11.. 15. a 33. místě. Gratulujeme!

Oslavy 80. výročí otevření staré budovy školy

Základní škola Černá Hora slaví v tomto školním roce 80. výročí otevření staré budovy školy. Oslavy vyvrcholily v sobotu 19. března.

Matematický KLOKAN

V pátek 18. března 2016 se žáci naší školy zúčastnili již tradičně mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tentokráte se zapojili všichni žáci od druhé až po devátou třídu. Bylo nás 80 cvrčků, 43 klokánků, 54 benjamínů a 38 kadetů.

 V kategorii CVRČEK, to je druhá a třetí třída, zvítězil Jan Bezděk ze 3. B s 69 body, na druhém místě byla Marta Vrbková s 63 body a na třetím místě s 62 body David Foukal, oba ze 3. A třídy.

V kategorii KLOKÁNEK pro žáky čtvrté a páté třídy máme absolutní vítězku naší školy. 93 bodů získala Petra Zhořová, s 90 body obsadil 2. místo Tomáš Pařízek a na 3. místě se umístil Ondřej Vašek s 89 body, všichni jsou z 5. třídy.

Pro žáky šesté a sedmé třídy je určena kategorie BENJAMÍN. První místo obsadila Kristýna Mazalová se ziskem 89 bodů ze 6. třídy. S 83 body je druhý Ivo Doležel a třetí se 76 body je Radim Kopřiva, oba ze 7. třídy.

Nejstarší žáci z osmé a deváté třídy řešili úlohy v kategorii KADET. Nejvíce bodů - 70 - získala Adriana Odehnalová z 9. třídy, další dvě místa obsadila děvčata z 8. třídy. Druhá byla Denisa Jasioková s 60 body a třetí Pavla Odehnalová s 59 body.

Děkujeme všem žákům za účast, úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme všem hodně radosti a úspěchů při řešení zajímavých matematických úloh.

 

Word of Life

23.3. proběhly na naší škole konverzační hodiny angličtiny se studenty z USA a Kanady, kteří žáky přišli pozvat na letní tábory s výukou angličtiny a sportovním vyžitím.

Charitativní prodej

Součástí oslav výročí naší školy byl i charitativní prodej občerstvení, které vyrobili žáci 6. třídy. Celkem bylo získáno 5802 Kč. Tyto peníze budou použity na školní výdaje našeho adoptovaného chlapce Fareeda z Indie. Všem zúčastněným patří velký dík.

 

Historie černohorské školy

V  rámci oslav výročí naší školy žaci absolvovali zajímavou přednášku o historii školy a školství v Černé Hoře. Přednášejícím byl pan ing. Karel Odehnal.

Zprovoznění elektronické žákovské knížky pro žáky 2.stupně

8.února byla pro žáky 2.stupně a jejich rodiče zprovozněna elektronická žákovská knížka.Její provoz je zkušební.V případě dotazů nebo problémů,které by se týkaly jejího provozu,nás kontaktujte.

  


Valentýnská diskotéka

V pátek 12. února uspořádali deváťáci pro všechny žáky školy valentýnskou diskotéku. Všichni se skvěle bavili.

Taneční klub Nelly roztancoval černohorský karneval

Dospívání - přednáška

V pátek 12. února proběhla pro žáky a žákyně 6. a 7. třídy přednáška na téma dospívání. Pod vedením lektorky si žáci zopakovali znalosti o lidském těle, pohlavních orgánech a získali nové informace o dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální.

BESIP

V rámci dopravní výchovy si žáci 8. a 9. ročníku v pátek 12. února vyslechli přednášku o stávajících bezpečnostních předpisech, ale také o novinkách, které před nedávnem vešly v platnost. Součástí této akce byla také praktická ukázka - žáci měli možnost vyzkoušet si brýle navozující stav opilosti, se kterými museli absolvovat překážkovou dráhu.

Cestovatelská beseda

V hodinách angličtiny se učíme nejen jazyku, ale i reáliím a kultuře anglicky mluvících zemí. V pátek 5.2. do školy zavítal pan cestovatel Kocůrek, který je zároveň učitelem angličtiny. Tentokrát se s námi přišel podělit o svoje zážitky z cest po západním území Spojených států. Mluvil anglicky i česky, jeho vyprávění je vždy velmi zajímavé, pro děti poutavé a poučné.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 4.2. proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. O nejlepšího angličtináře soutěžilo celkem 11 žáků od 6. až po 9. třídu a to ve dvou kategoriích. Žáci museli prokázat, že rozumí mluvenému projevu, umí krátce povyprávět na zadané téma, pohotově reagovat na kladené otázky, konverzovat a popisovat situaci na obrázku. Všichni stateční soutěžící podali krásné výkony a dva nejlepší budou naši školu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže v angličtině. Good luck!!!


Pasování žáků prvních tříd

Ve čtvrtek 28.1.2016 proběhlo na naší škole pasování "prvňáčků". Žáci deváté třídy pod vedením paní učitelky H.Šíblové připravili divadelní představení "Lotrando a Zubejda", po jeho skončení převzali žáci prvních tříd od svých třídních učitelek svoje první vysvědčení a od žáků 9. třídy pasovací listiny.V závěru měli "deváťáci" pro prvňáčky ještě připravené krátké hry a soutěže.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/17

Tento seznam naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Učíme se pomáhat a nebýt lhostejný

Naše škola v rámci interkulturní výchovy, výchovy k občanství a myšlenky humanismu „adoptovala“ chlapečka Fareeda z Indie. Zapojili jsme se do projektu Adopce na dálku, kde budeme pravidelně posílat finanční podporu tomuto chlapci z velmi chudého prostředí. Z roční částky 4900Kč jsou hrazeny jeho školní výdaje a tím rodině pomůžeme, aby chlapec dokončil školní docházku a získal kvalifikovanou práci. Pomoc v místě bydliště je nejefektivnější. Rovněž budeme s chlapcem v písemném kontaktu v anglickém jazyce. Tímto také naši žáci prakticky využijí své školní znalosti angličtiny. Písemný kontakt zajišťuje 6. třída.Letošní příspěvek jsme čerpali z výtěžku sběru starého papíru. Proto všem, kteří přispěli, moc děkujeme za tuto pomoc!

Lyžařský kurz v Olešnici

 

Již tradičně ZŠ Černá Hora uspořádala ve dnech 11. - 14. ledna 2016 pro žáky 1. až 5. ročníku lyžařský kurz v Olešnici. Letos padl rekord, čtyři autobusy každý den vozily 150 přihlášených žáků vstříc lyžařskému dobrodružství. Sněhové podmínky byly – i přes letošní rozmary počasí - velmi dobré, na sjezdovce leželo 40 cm upraveného technického sněhu.  Ve čtrnácti výkonnostních družstvech se žáci zdokonalovali ve svém lyžařském umění, 35 začátečníků se učilo první obloučky a jízdu na vleku. Čtyři dny v lyžařském areálu utekly jako voda  a usměvavé tváře žáků nás utvrdily v tom, že tato školní akce patří k nejoblíbenějším. Velké poděkování  patří rodičům, prarodičům a dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při zajištění této akce. Tak zase za rok v Olešnici!

Hvězda nad Betlémem

V pátek 18.prosince zavítaly mezi žáky naší školy lektorky Biskupství brněnského s výukovými programy, aby přiblížily našim dětem poselství křesťanských vánoc.

Technická olympiáda

Ve čtvrtek 10. prosince se žáci 8. a 9. třídy Ondřej Dosedla, Dominik Alexa a David Šinkyřík zúčastnili Technické olympiády na SŠ TEGA v Blansku. 36 žáků základních škol okresu soutěžilo ve strojní a elektro oblasti. Naši zástupci se umístili na 11., 15. a 30. místě. Blahopřejeme!


Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. si žáci 9. třídy připravili pro své spolužáky z 1. stupně mikulášskou nadílku,při které žáci dostali nejen malou sladkou odměnu,ale plnili také různé úkoly ve třídách i tělocvičně.


Burza sportovních potřeb

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na burzu sportovního oblečení, vybavení a potřeb. Přineste např.: lyže, brusle, lyžáky, bundy, kombinézy, snowboardy, přilby, … (prostě vše, co vám doma přebývá a jiným by se mohlo hodit).

              KDY?: v sobotu 12. prosince 2015 (od 8.00 do 10.30 hodin).

KDE?: v prostorách šaten naší školy.

Každý prodávající bude mít k dispozici stůl, který může využít k prodeji nabízených věcí. Vstup do školy pro prodávající bude v 7.30 hodin. Veškeré věci viditelně označte cenovkou.

Připravte své děti na zimu! Přijďte dobře prodat a skvěle nakoupit

Žádám všechny zájemce, kteří budou chtít prodávat, aby se přihlásili na mail: kabrhelova@zscernahora.cz (důvodem je zajištění dostatečného množství stolů).

Naše hobby - aneb kdo si hraje, nezlobí

Již potřetí se na naší škole uskutečnila výstava Naše hobby, na které se více než 80 žáků a 7 zaměstnanců pochlubilo svými koníčky.


 

Lampiónová slavnost

V úterý 27. října se konala v pořadí již devátá lampiónová slavnost s průvodem. Děkujeme všem žákům, učitelům i rodičům za účast při této akci. Děkujeme též Pivovaru Černá Hora, který věnoval dětem limonády, manželům Regecovým za finanční příspěvek, panu Havlíčkovi za sladkosti pro děti, panu Bernardovi za krásné fotografie a všem pořadatelům za přípravu této tradiční akce.

Přírodovědný klokan

       Ve středu 14. října se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili celostátní soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ   KLOKAN.  V kategorii  KADET se  celkem zapojilo
37 žáků naší školy. Své přírodovědné znalosti nejlépe uplatnil Radim Vízdal, který získal 65 bodů. Na druhém místě je s 55 body Sabina Stloukalová a na třetím s 51 bodem Adriana Odehnalová. Všichni tři jsou z deváté třídy.

        Děkujeme všem žákům za účast, úspěšným řešitelům gratulujeme
a přejeme vám hodně radosti a úspěchů při řešení dalších zajímavých úloh.


Sběrový týden (vyhodnocení jednotlivců)

1.A          Alice Smejkalová              
1.B          David Doležel                 
2.A          Vendula Waasová
2.B          Jakub Matyáš
3.A          Rostislav Doušek a Patrik Filka
3.B          Filip Beran
4.             Monika Chloupková
5.             Tomáš Prosecký
6.             Aneta Jašková
7.             Lucie Třísková
8.             Aneta Havlíčková
9.             Ondřej Horký

GRATULUJEME  A  DĚKUJEME!


 

 

Sběrový týden

V týdnu od 5. do 10. října proběhl na naší škole již tradiční SBĚROVÝ  TÝDEN. Celkem jsme odevzdali 22.191,5 kg starého papíru. V kategorii jednotlivců si pomyslnou zlatou medaili zaslouží Monika Chloupková ze 4. třídy s 886 kg, stříbrnou medaili Klára Musilová ze 4. třídy se 778 kg
a bronzovou medaili Filip Beran ze 3.B  se  714 kg. Tabulka ukazuje pořadí jednotlivých tříd.

Umístění

Třída

Sběr celkem (kg)

Průměr na žáka (kg)

 1. místo

3.B

3.402,5

162

2. místo

4.

3.757

144,5

3. místo

3.A

1.735,5

82,5

4. místo

2.A

1.772,5

80,5

5. místo

6.

2.128

73

6. místo

5.

1.392

60,5

7. místo

1.A

1328,5

58

8. místo

2.B

1399,5

56,5

8. místo

7.

1.656,5

57

9. místo

1.B

1.077,5

49

10. místo

8.

910

48

11. místo

9.

627

26

 

Děkujeme všem žákům a hlavně rodičům za aktivní účast na této školní akcismiley.

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt (Anglie 2015)

Třicet žáků naší školy odjelo v neděli 27. září do Anglie, kde se zdokonalovali v anglickém jazyce. Celý pobyt nás provázelo slunečné počasí, žáci absolvovali dopolední výuku pod vedením zkušených lektorů  a odpoledne jsme se věnovali poznávání okolí, výletu do Cambridge a vyvrcholením byla návštěva Londýna. Šest dní uteklo jako voda a žáci se vrátili zpět domů bohatší o nové zkušenosti v anglicky mluvící zemi, nové kamarády a rozšíření slovní zásoby.Vážení rodiče!

Elektronická žákovská knížka zatím není zprovozněna. Používáme i nadále žákovskou knížku v papírové podobě. O využívání elektronické žákovské knížky budete včas informováni.

Zahájení nového školního roku

V úterý 1. září byl ve vestibulu naší školy slavnostně zahájen nový školní rok. Na úvod přivítal žáky, rodiče a učitele ředitel školy pan Vlastimil Šíbl, dále starosta městyse Ondřej Měšťan a na závěr pozdravil všechny přítomné senátor Jozef Regec.  Po úvodním zahájení následoval krátký kulturní program, který si pro svoje spolužáky připravili členové pěveckého sboru. Nejvíce se na školu i paní učitelky těšili prvňáčci, kteří se hned po programu rozešli za doprovodu rodičů do svých tříd. Přejeme všem našim školákům i pedagogům šťastné vykročení do nového školního roku, spoustu radosti z učení a starším žákům hodně studijních úspěchů.


Akce ve školním roce 2014/2015

Klání rodinných týmů

V sobotu 6. června se na hřišti u rybníka sešlo dvacet pět černohorských rodinných týmů, aby zde vzájemně porovnaly svoje síly jak na poli sportovním, tak částečně i na poli vědomostním. Týmy se zhruba před měsícem zaregistrovaly a poté se začaly na soutěž důkladně připravovat. Některé rodiny neponechaly nic náhodě a vyrobily si vlastní transparent, vybavily se stejnými tričky s názvem svého týmu nebo si vymyslely slogan, či soutěžní pokřik. Děti si společně s rodiči zvolily přezdívku svého týmu. Soutěžili zde Sporťáci, Kabroši, Kokosáci, Fordky, Super dvojka, Chlupáčci, Kostíci, Pastelky, Myšáci, Agenti, či Večerníčci.

Zápolilo se celkem v patnácti disciplínách. Některé z nich byly určené výhradně pro děti, jiné pro celou rodinu
a některá stanoviště byla vyhrazena pouze dospělým. Muži museli prokázat schopnost zvládnout dvě činnosti současně, což je pro většinu mužské populace velký problém. Při skládání patnáctidílného dětského puzzle museli odpovídat na záludné otázky a správné odpovědi se samozřejmě bodovaly. Další zajímavou disciplínou byla soutěž pro partnerské dvojice s názvem - Jak se znáte? I zde měli rodiče problém, aby se jejich odpovědi shodovaly. Velmi atraktivní disciplínou byla soutěž Silák roku, kde pánové porovnávali svoji sílu na siloměru kladivo, neméně zajímavé bylo stanoviště Piják roku, kde se pilo na čas černohorské pivo a snad nejvíce všechny pobavila soutěž pro ženy v sumo ringu. Děti svoje maminky povzbuzovaly jako o život a naše „sumice“ se upřímně bavily, když se pokoušely jedna druhou vytlačit z hracího prostoru. Kromě typických disciplín jsme letos zařadili i doprovodnou soutěž
o Černohorský štrúdl.  Do této kategorie se přihlásilo celkem třináct soutěžících rodin se svými voňavými výtvory. Všichni se velice rádi zapojili do ochutnávky a jednotlivé vzorky hodnotili pomocí žetonů. Pečivo lahodilo nejen oku, ale i chuťovým buňkám, které si přišly na své i u udírny, kde bylo připraveno občerstvení pro malé i velké. Letos nám počasí přálo a my doufáme, že kromě dobré zábavy a skvělých lidí, kteří si přišli se svými dětmi zasoutěžit, přispělo velkou měrou k všeobecné spokojenosti.    

Ten umí to a ten zas tohle

Pod tímto názvem se letos 28. května uskutečnil celoškolní projektový den. Cílem dne bylo seznámit naše žáky s různými profesemi. Děti během dopoledne absolvovaly dvě různá povolání. Pracovaly celkem ve dvaceti šesti skupinách po deseti. Profese, se kterými se žáci seznámili, byly různorodé. Děti si hrály na hasiče, záchranáře, novináře, cestovní kancelář, učitele autoškoly, maséry, kardiology, policisty, uzenáře, knihovnice, instalatéry, elektrikáře, stavbaře, lesníky, senátory, sportovce, veterináře, kuchaře a na kadeřníky a kadeřnice. Starší žáci navštívili černohorské firmy Italcars a Textil Kubíček, jiní pak úřad městyse a místní knihovnu. Letošní projektový den se vydařil a my děkujeme všem rodičům, prarodičům a ostatním nadšencům za to, že k nám do školy zavítali a připravili pro žáky a učitele nezapomenutelné dopoledne plné skvělých nápadů a zážitků.       

Haló, haló, tady Večerníček

Naše škola se v tomto roce zapojila do čtenářského projektu Haló, haló, tady Večerníček, který vyhlásila Moravská zemská knihovna Brno. Ve spolupráci s místní knihovnou se do projektu zapojily tři třídy, a to 2. B, 8. A a 8. B. Žáci aktivně pracovali ve výtvarné soutěži, představili se před publikem s divadelním zpracováním vybraných Večerníčků a s novou vlastní písní, se kterou vystoupili na závěrečném vyhodnocení na Zámečku. Děkujeme všem našim žákům za vzornou reprezentaci školy na krajské úrovni.

Já a můj pes

Jarní sluníčko přilákalo koncem dubna do černohorského kynologického areálu asi padesátku nadšených lidí, kteří mají kladný vztah ke čtyřnohým chlupáčům. Konala se zde již čtvrtá dětská výstava psů. Zájem dětí a jejich rodičů o výstavu stále stoupá. Areál se nachází v krásné přírodní lokalitě a pokud nám přeje alespoň trochu počasí, akce nemá chybu… Letos se výstavy zúčastnilo osmnáct soutěžních dvojic ve čtyřech věkových kategoriích. Děti se představily v soutěžním kruhu, předvedly, co vše jejich pes umí. Rozhodčí, kterou je pravidelně paní Eva Mollíková, není co závidět. Posuzování jednotlivých výkonů je velice obtížné, protože zde soutěží psi různých ras, velikostí i věku. Ale nakonec jsou všichni nadmíru spokojeni a odnášejí si domů nejen spoustu úžasných zážitků, ale i ocenění, věcné dary, upomínkové předměty a dobroty pro pejsky, které každoročně zajišťuje pan doktor Dokoupil. Součástí výstavy je i doprovodný program. Letos to byly ukázky AGILITY paní Tobolové a tanec se psem, který předvedla paní Mirka Pokorná. Celé dopoledne uběhlo jako voda a my doufáme, že se za rok opět setkáme a prožijeme společně příjemné chvíle, neboť život je přece o prožitých okamžicích. 

Štafetový pohár - běžecká soutěž

V úterý 28. dubna se v Blansku konala běžecká soutěž pro žáky 2.až 5. ročníku - Štafetový pohár. Naši žáci byli velmi úspěšní a svými výkony vybojovali 2. místo v okresním kole. Tím se nominovali do kola krajského, které proběhlo 11. května v Břeclavi. Ve velké atletické konkurenci obsadili pěkné 9. místo. Všichni předvedli výborné výkony na hranici svých možností a hlavně předvedli, že mají týmového ducha. Naši školu reprezentovali: Marta Vrbková, Klára Musilová, Tereza Vašková, Monika Chloupková, Petr Horáček, Jakub Janeček, Michal Vodička, Jiří Svoboda, Anežka Zukalová, Dominika Salčáková, Šárka Svobodová, Eliška Musilová, Matyáš Dankovský, Ondřej Vašek, Tomáš Sedláček, Lukáš Dvořáček a Pavel Žilka.

Exkurze do pevnosti Terezín 

Při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války žáci 8. a 9. ročníku navštívili pevnost Terezín. Na vlastní oči viděli, jaké útrapy museli prožít lidé židovského původu během války. Prohlédli jsme si Malou pevnost a židovské ghetto. Cestou zpět jsme vystoupili na památnou horu Říp.

Okresní kolo ve vybíjené - Adamov

Ve čtvrtek 9. dubna se konalo okresní kolo ve vybíjené starších dívek. Naše děvčata odjela na tuto již tradiční a oblíbenou soutěž ve složení: Michaela Šavrňáková, Aneta Šindelková, Eva Kašparcová, Andrea Karásková, Veronika Nesrstová, Michaela Podloučková, Jana Říhová, Eliška Kozlová, Petra Zemanová, Adriana Odehnalová a Aneta Koukalová. Dívky obsadily pěkné 7. místo.

 

Rodičovské schůzky

V pondělí 13. dubna se uskuteční třídní schůzky a konzultace zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy k prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015. Třídní schůzky proběhnou v kmenových učebnách od 15,30 hod., osobní konzultace s vyučujícími pak od 16,00 hod..

 

 

Z pohádky do pohádky...

A možná ještě dál do pohádkové země, kde děti krásně zpívají, nádherně tancují, jsou neuvěřitelně šikovné a dělají svým rodičům i učitelům jen a jen radost... A kde že ta pohádková země leží? No přece u nás v Černé Hoře. Jsem velice pyšná na všechny žáky naší školy, kteří vystupovali na sobotním představení. Ze srdce Vám všem děkuji. J. Kubelková. Více fotografií v sekci pěvecký sbor.

 

World of Life

V pátek 20.3. oživili výuku anglického jazyka na naší škole mladí lidé z USA a Kanady, kteří pobývají ve společnosti Word of Life na Mírance u Černé Hory. Do her, písniček a konverzace se zapojili žáci 3.-9. třídy. It was great!

 

Černohorský slavík

Ve čtvrtek 12. 3. se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž Černohorský slavík. Přes padesát zpěváků soutěžilo v šesti kategoriích. Všichni soutěžící se velice snažili a někteří se ve zpěvu přímo překonali. Tříčlenná porota měla velice nesnadný úkol. Výkony dětí byly tak vyrovnané, že se v některých případech umístění zdvojila. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvělé dopoledne plné krásných písní. Více v sekci Sborový zpěv.

 

Jarní prázdniny na Kaprunu

V letošním roce jsme opět spolu s jedovnickou základní školou vyrazili do Alp na lyžařský zájezd. Užili jsme si skvělé lyžování na přírodním sněhu, který nám poskytl ledovec. Počasí nám přálo i letos, a tak jsme si mohli užívat krásných výhledů z 3000 metrů nad mořem. Pojedete s námi příští rok? Video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=kydNW7pH6V4

 

Kunštátská laťka

V pátek 6. března jsme vyrazili do Kunštátu, kde se konalo okresní kolo ve skoku vysokém. Přivezli jsme dvě "bramborové" medaile - Daniel Fried (140 cm) v kategorii mladších žáků a Jan Fojt (155 cm) v kategorii starších žáků, také krásné 6. místo - Michal Ševčík. Dále naši školu reprezentovali Aneta Šindelková, Michaela Šavrňáková, Simona Šmardová a Štěpán Kašparec. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a nezapomenutelný sportovní zážitek :-)

 

Velký úspěch v angličtině!

10.2. náš žák Martin Třetina ze 6.třídy obsadil 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Moc gratulujeme a přejeme další úspěchy ve studiu!

 

Lyžařský kurz Filipovice 2015

Od neděle 2. února do pátku 6. února jsme jeli na již tradiční lyžařský kurz. Na horách nás provázelo sluníčko, sněhové podmínky byly ideální, krásné ubytování a výborné jídlo. Prostě kurz, na který budeme ještě dlouho všichni vzpomínat!

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 28.1.proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce,které se zúčastnilo 10 žáků ve dvou kategoriích. Po poslechovém testu následovala konverzace. Žáci prokázali velmi dobrou jazykovou úroveň. Do okresního kola postupuje Martin Třetina ze 6.ročníku a Veronika Vraspírová z 8.A. Good luck!

 

Pasování 1. ročníků s předáváním vysvědčení

29. 1. žáci 9. ročníku s p. učitelkou Kabrhélovou a Šíblovou připravili pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče slavnostní pasování. Foto viz 1.A a 1.B. Prvňáčkům deváťáci zahráli vtipnou a milou pohádku Tajemství staré bambitky, dostali své první vysvědčení, dárečky a byli králem z pohádky pasováni. Následovalo vydatné občerstvení, které si prvňáčci náležitě užili a zakončili tak svůj významný den. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě pohoštění na pasování prvňáčků a žákům 9. ročníku za kulturní program a organizaci celé akce!

 

Stonožka - testy žáků 9. ročníku

V měsíci listopadu se 12 žáků 9. ročníku zúčastnilo celostátního testování žáků 9. ročníku základních škol v projektu Stonožka. Organizovala ho společnost SCIO a žáci se do něj přihlásili dobrovolně. Měli tak možnost rychle a jednoduše získat zpětnou vazbu a porovnání se žáky stejného ročníku z ostatních zapojených škol. Projekt je schopen jednorázově zhodnotit výuku, zjistit její problematická místa a odhalit rezervy žáků. Byla posuzována úroveň obecných studijních předpokladů jednotlivých žáků a jejich vědomosti v matematice, českém a anglickém jazyce. Ve srovnání s dalšími zapojenými základními školami a víceletými gymnázii z celé republiky se naše škola umístila vysoce nad průměrem. V matematice a českém jazyce patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování a v anglickém jazyce má lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.

 

Zápis do 1. třídy - přijatí žáci

Vážení rodiče, v sekci Dokumenty naleznete seznam přijatých žáků.

 

 

Strojní soutěž v Blansku

Ve čtvrtek 15. ledna se tři žáci 9. třídy zúčastnili strojní soutěže na SŠ TEGA v Blansku, konané v rámci projektu Perspektiva technického vzdělávání. Ze 30 účastníků se Tomáš Dvořáček umístil na 5. místě a Jan Fojt na 2. místě. Blahopřejeme!

 

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 8. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku bylo „Pot, slzy, naděje, aneb Život je boj!“ Soutěžního klání o nejlepšího historika školy se zúčastnilo 8 žáků a žákyň z 8. a 9. ročníku. Nejvíce znalostí prokázala Veronika Vraspírová z 8.A, o bod zpět zaostala Adriana Odehnalová, třetí skončila loňská vítězka Monika Kuchařová z 9. třídy. Do okresního kola, které se uskuteční 20. ledna v Boskovicích postoupily dvě nejlepší žákyně.

 

 

Zápis k plnění školní docházky

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 proběhne v úterý dne 20. ledna 2015 od 13,30 do 17,00 hod. v budově Základní školy Černá Hora. Další bližší informace k zápisu, informaci ke školní zralosti a formuláře ke stažení, které potřeba k zápisu přinést vyplněné, najdete v rubrice "Dokumenty".

 

 

Předvánoční Vídeň

16.prosince 48 žáků 6.-9.ročníku navštívilo předvánoční Vídeň spojenou nejen s vánočními trhy, ale i s prohlídkou pamětihodností hlavního města Rakouska. Měli jsme také možnost posedět v kavárně a ochutnat vídeňskou čokoládu a zákusky (foto viz.2.stupeň).

 

Let´s party!

V pátek 12.12. deváťáci tradičně zorganizovali předvánoční diskotéku pro žáky naší školy. Děti se vyřádily v moderním diskorytmu :)

 

Elektrosoutěž v Blansku

V úterý 25. listopadu se tři žáci 9. třídy zúčastnili elektrosoutěže na SŠ TEGA v Blansku, konané v rámci projektu Perspektiva technického vzdělávání. Nejlépe si vedl Jan Fojt, umístil se na 5. (oceněném) místě.

 

Exkurze deváťáků

V pátek 21. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze na SŠ TEGA v Blansku, konané v rámci projektu Perspektiva technického vzdělávání.

 

Pochodu podzimním lesem se zúčastnila i desítka žáků 6.ročníku

Lucerničkami osvětlený les mezi Blanskem a Horní Lhotou ožil v sobotu 8. října opět pohádkovými postavami. Na zhruba pětikilometrové trase bylo možné potkat ježibaby, čerty, lesní skřítky, duchy, ba dokonce i oběšence. Sychravé počasí neodradilo od tradiční účasti 10 šesťáků, s rodinnými příslušníky se nás na startu sešlo úctyhodných 25 osob! Odměnou pro všechny byl diplom, opečený párek, perníčky z perníkové chaloupky, radost z pohybu a spousta dobré zábavy!

 

Volby do školské rady

Ředitelství školy obdrželo do stanoveného termínu (pátek 24. 10. 2014 do 13,00 hod.) 3 návrhy na nové členy, kteří by měli v nadcházejících třech letech zastupovat zákonné zástupce ve školské radě. V těchto návrzích se objevila jména pouze dvou rodičů, a to p. Františka Virdzeka a p. Jiřího Havlíčka. Oba rodiče již v předchozím období ve školské radě pracovali a souhlasí s tím, že v ní budou pracovat i nadále. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo (po knzultaci se zřizovatelem) rozhodnuto, že další pokračování voleb je bezpředmětné a výše uvedení budou opět zastupovat ve školské radě zákonné zástupce.

 

 

Strojní soutěž 8. ročníku

Ve čtvrtek 23. října se tři žáci 8. ročníku zúčastnili strojní soutěže na SŠ TEGA v Blansku. Po teoretické a praktické části soutěže se Sabina Stloukalová v konkurenci 11 škol umístila v první polovině.

 

Přírodovědný klokan

V pátek 17. října 2014 se 36 žáků 8. a 9. ročníku zúčastnilo celostátní soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Tentokráte byl v kategorii KADET nejlepší Martin Sedláček z 9. třídy, který získal 77 bodů. Na druhé místo se z 8. ročníku probojoval Radim Vízdal se 70 body. Třetí se umístila Michaela Podloučková z 9. třídy se ziskem 66 bodů. Výsledkovou listinu najdete na nástěnce před sborovnou. Děkujeme všem za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

 

Tišnovská padesátka opět za účasti žáků naší školy

V sobotu 11. října absolvovala pětice chlapců z 6. ročníku, společně s panem učitelem Chloupkem, dvanáctikilometrovou trať v rámci turistického pochodu „Tišnovská 50“. Okružní trasa, se startem i cílem v Tišnově, vedla přes rozhlednu Klucanina, obce Hradčany a Drásov. Kluci si tak užili příjemné sobotní dopoledne, odměnou jim byl účastnický diplom a sladká tečka v tišnovské cukrárně. Větší účast na akci zmařily souběžně konané závody hasičů v Lysicích.

 

Anglické divadelní představení

Dne 6.10.2014 žáci 8.ročníku zhlédli v sále kina v Blansku netradiční divadlo v anglickém jazyce s názvem "Peter Black". Tato moderní forma výuky anglického jazyka je pro žáky velmi atraktivní a efektivní.

 

Elektrosoutěž 7. ročníku

V úterý 30. září se žáci 7. ročníku zúčastnili elektrosoutěže na SŠ TEGA v Blansku, která proběhla v rámci projektu Perspektiva technického vzdělávání. V silné konkurenci soutěžících z 11 škol se po vyřešení náročného úkolu - sestavení funkčního obvodu ze stavebnice Merkur - umístili těsně za polovinou.