Aktuality

Konzultační hodiny vyučujících v období distanční výuky

Vážení rodiče,

v přiloženém odkaze najdete konzultace jednotlivých vyučujících.

konzultační hodiny

Informace k výuce od 2. 11. 2020

 • Počínaje 2. listopadem povedeme distanční výuku se žáky v prostředí Teams.
 • Zpočátku  budeme Teams využívat k přímé komunikaci mezi učiteli a žáky = k vedení tzv. synchronních hodin (hodina učitele se žáky prostřednictvím videokonference) a nebo také  k žákovským a rodičovským konzultacím. 
 • Následně budou učitelé v aplikaci přecházet i k zadávání domácích úloh, samostatné práce, ke sdílení výukových materiálů a testů.
 • Všichni žáci jsou do aplikace přihlášeni jejich učiteli, takže odpadá nutnost další registrace v předmětech. Po přechodnou dobu budou učitelé a především žáci 1. stupně ještě využívat dosud používané aplikace (např. Škola v pyžamu nebo Webex).
 • I nadále budeme využívat Bakaláře (klasifikace, poznámky, sdělení) a školní mailovou komunikaci. Rozvrh výuky synchronních hodin pro příští týden obdrží žáci prostřednictvím třídních učitelů.
 • Od příštího týdne budou mít učitelé stanoveny konzultační hodiny. Přehled bude vyvěšen na webových stránkách školy.

Odkazy pro úvodní orientaci v prostředí Teams:
https://teams.microsoft.com

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4

Mgr. Vlastimil Šíbl
     ředitel školy

Přechod na distanční výuku

 • Usnesením vlády ze dne 12. 10 2020 je od 14. 10. 2020 zakázána žákům základních škol jejich přítomnost ve školách. Z tohoto důvodu přechází i naše škola od středy na distanční výuku.
 • Hlavními komunikačními kanály mezi učitel a žáky, resp. školou a zákonnými zástupci zůstávají „Bakaláři“ a „Škola v pyžamu“.
 • Současně podle potřeby budeme využívat mailovou nebo telefonickou komunikaci. Úkoly na daný den budou učitelé žákům zadávat vždy do 9,00 hod. a zároveň určí termín, do kdy má být úkol splněn.
 • Současně je možné, že bude probíhat i on-line výuka. Ta by probíhala v předem stanoveném čase.
 • Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná. Jestliže žák během distanční výuky nepracuje je povinností zákonného zástupce jeho absenci omluvit.                                      
 • Ve dnech 26. a 27. 10. distanční výuka neprobíhá, ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
 • Škola nevystavuje potvrzení pro výplatu ošetřovného. Toto potvrzení nahrazuje čestné prohlášení pojištěnce.
  Viz.: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Úpravy ve školním stravování od 14. 10 2020

 • Počínaje středou 14. 10. jsou všichni žáci až do pátku 23. 10. 2020 odhlášeni z obědů.  
 • Školní kuchyně bude v provozu do 23. 10., v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se vařit nebude.
 • Obědy si můžete přihlásit  na serveru www.strava.cz vždy do 14ti hodin.
 • Zájemci o odběr oběda ve středu 14. 10. 2020 se mohou přihlásit výjimečně ještě dnes (úterý 13. 10.) do 18,00 hod. na tel. čísle 728 848 213 nebo emailem na adrese jidelna@zscernahora.cz .
 • Přihlášeným žákům bude oběd vydán do přineseného jídlonosiče u bočního vchodu do kuchyně.  Žák si jídlonosič přinese až k samotnému výdeji (ne dříve).
 • Doporučujeme, abyste si jídlonosič a jeho části označili.  Odběr obědů pro 1. stupeň bude probíhat vždy v čase od 11,30 do 12,00 hod., v době od 12,00 do 12,30 hod. budou obědy odebírat žáci 2. stupně.

Mgr. Vlastimil Śíbl, ředitel školy

Informace k organizaci výuky od 12. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizových opatření dochází od pondělí            
12. října  2020 k těmto změnám v organizaci výuky:

1. stupeň 

Výuka bude probíhat s jedinou změnou - nebude plavání.

2. stupeň

Výuka bude probíhat střídavě distanční (žáci pracují z domova) a prezenční formou (žáci dochází do školy).
Rozdělení distanční a prezenční výuky podle tříd:

12. – 16. října   19. – 23. října
Výuka ve škole   Výuka ve škole
6.A 6.B   8.A 8.B
7.A 7.B   9.A 9.B
Výuka distanční   Výuka distanční
8.A 8.B   6.A 6.B
9.A 9.B   7.A 7.B


Distanční výuka bude probíhat především přes „Školu v pyžamu“, úkoly budou žákům zadávány do 9,00 hod. 
Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná! 

Žáci, kteří budou mít výuku ve škole, se budou učit podle stávajícího rozvrhu hodin.

Ve dnech 26. 10. – 1. 11. výuka probíhat nebude, všichni žáci mají volno. 

O další organizaci výuky od 2. 11. 2020 vás budeme informovat.

Školní stravování

Žáci, kteří chodí na obědy a mají prezenční výuku = jsou ve škole (1. – 7. ročník) zůstávají přihlášeni a stravují se běžným způsobem.

Žáci 8. a 9. ročníku jsou od pondělí 12. 10. odhlášeni. Od úterý 13. 10. bude možné přihlášeným žákům vydávat oběd do přinesených jídlonosičů. Zájemci se tedy mohou v pondělí 12. 10. do 14,00 hod.  k odběru obědů přihlásit na serveru www.strava.cz. Výdej oběda pro tyto žáky na distanční výuce bude probíhat od 13,30 do 14,00 hod. u bočního vchodu do kuchyně. Jídlonosiče s sebou přinášejte až k samotnému výdeji stravy. 

Školní družina

Provoz ŠD pokračuje v nezměněné podobě.
 

Mgr. Vlastimil Šíbl,  ředitel školy


YDWR 2020 (aneb trička bez běhání)

73 triček = 17.700 Kčlaugh                  D Ě K U J E M E!!!

I v letošním roce jsme společně pomohliwink
Vybraná finanční částka byla odeslána na účet
a pomůže při rehabilitaci (a návratu do života) záchranáře pana Zdeňka Mikuly. 

Trička budou k dispozici v průběhu měsíce října.

Děkujemeyes

 

Výuka 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. bude výuka na naší škole probíhat podle rozvrhu.

Mgr. Vlastimil Šíbl
   ředitel školy

Roušky

Podle posledních, nám zatím dostupných, informací je velice pravděpodobné, že od 10. září 2020 budou muset žáci a všichni zaměstnanci nosit ve společných prostorách školy ochranné roušky. 
Prosíme proto rodiče, aby své děti již na tento den rouškami do školy vybavili.

Mgr. Vlastimil Šíbl
    ředitel školy

Základní hygienická a epidemiologická  pravidla dodržovaná školou a školní družinou (k 1. 9. 2020)

Základní hygienická a epidemiologická pravidla

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

 

Milí žáci, vážení rodiče,

zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. 9. 2020, s ohledem na proticovidová opatření, bez společného shromáždění všech žáků a jejich případného doprovodu.  Žáci školy budou vstupovat do objektu ve třech vlnách.

1. vlna – žáci 1. stupně vstupují do školy od 7,30 do 7,45 hod.

2. vlnažáci 2. stupně  od 7,45 do 7,55 hod.

Žáky si v šatnách převezmou jejich třídní učitelé, žáci se přezují a přesunou se do svých kmenových tříd. Učitelé žákům poskytnou základní informace k novému školnímu roku a proberou nezbytné organizační záležitosti. Po této schůzce bude program úvodního dne ukončen.  Závěr těchto aktivit je plánován tak, aby kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně byl minimální, tzn., že 1. stupeň končí v 9,30 a  2. stupeň  9,45 hod.                                                                                                                                                    

3. vlna - žáci 1. ročníku a jejich doprovod budou do školy vstupovat v 8,00 hod.  Tito se rovněž  shromáždí v šatnách, odkud si je následně odvedou třídní učitelky. Žáky 1. tříd mohou v tento první školní den zcela výjimečně doprovodit jejich rodiče i do učebny.
S ohledem na naši snahu o dodržování hygienických opatření žádám, aby každého žáka doprovázely maximálně dvě osoby a aby každá doprovázející osoba měla nasazenou ochrannou roušku. Žáci roušku mít nemusí. Ukončení programu je plánováno cca v 9,35 hod.

Všichni žáci si na první školní den přinesou přezůvky a tašku na případné pomůcky. Žáci 2. – 9. třídy si navíc přinesou tužku a poznámkový blok. Ve středu 2. 9. 2020 již bude probíhat běžná výuka podle rozvrhu hodin.
Čísla přidělených šatních skříněk budou mít třídy vyvěšeny na stránkách „Školy v pyžamu“.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 


PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY.
 smiley smiley smiley

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny během prázdnin jsou každou středu od 8.00 do 13.00.

Informace k zakončení školního roku a k vydávání vysvědčení 30. 6. 2020

Závěr školního roku 2019-2020

Čestné prohlášení

Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. do 24. 6.

Informace a rozpis konzultací najdete v přílohách níže.

Informace

Rozpis konzultací

Rozpis konzultací (PDF)

 

Umožnění osobní přítomnosti ve škole žákům 2. stupně – informace

 Osobní přítomnost žáků

 Čestné prohlášení

Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Informace najdete v příloze níže.

Výuka žáků od 25.5.2020

Zahájení výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Zahájení výuky - informace

Čestné prohlášení

Hodnocení za 2. pololetí  školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., která upravuje hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Úplné znění vyhlášky a její aplikaci na hodnocení žáků ZŠ Černá Hora  ve 2. poletí najdete v níže uvedených souborech.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

VYHLÁŠKA HODNOCENÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 


Informace k zahájení výuky žáků 9. třídy

Zahájení výuky - informace

Čestné prohlášení

 

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2020

   V souboru - viz níže najdete informace pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Průvodce - jednotné přijímací zkoušky

Žáci přijatí pro školní rok 2020/2021

Dne 20. 4. 2020  byli pro školní rok 2020/2021 v rámci zápisu do 1. ročníku v ZŠ Černá Hora přijati žáci uvedení v přiloženém seznamu.

Mgr. Vlastimil Šíbl

Seznam přijatých žáků

Webová stránka Škola v pyžamu - webový prohlížeč

Pokud máte problémy s připojením do této platformy, mohl by být příčinou používaný webový prohlížeč.

Tvůrci je přímo doporučený prohlížeč Google Chrome.
▪ Využítvat lze i prohlížeč Mozilla Firefox.
▪ Bohužel není podporován prohlížeč Internet Explorer.

Formuláře ke stažení

 

 

Školní psycholog

V sekci Školní poradenské pracoviště - Školní psycholog
najdete v Akttualitách školního psychologa nové materiály.

 

 

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku - informace

Školní psycholog

Během uzavření školy je i nadále možné využívat služeb školního psychologa. V případě potřeby jej můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy rambouskova@zscernahora.cz nebo v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. na tel čísle 702202564.
Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Omezení úředních hodin

Po dobu mimořádných opatření jsou úředními dny pro styk s veřejností pondělí a středa 9,00 - 11,00 hodin.
V akutních případech můžete volat na tel. č. 608 057 127.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Pozastavení provozu školní kuchyně

Vážení strávníci,
s ohledem na stávající vývoj situace a nově přijatá vládní opatření, pozastavuji počínaje dnem 17. 3. 2020 až do odvolání přípravu obědů ve školní kuchyni. Věřím, že všichni pochopíte, že toto opatření je přijato především v zájmu ochrany před případným šířením koronaviru a směřuje k ochraně zdraví vašich blízkých. O opětovném zahájení přípravy stravy i pro cizí strávníky budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy, resp. obecním rozhlasem.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Tímto pořadem reaguje na zavření škol. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Vyučování startuje každý všední den od devíti hodin. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby si podle něj mohli rodiče přizpůsobit denní program. Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti. yes

 

Zájezd do Velké Británie zrušen!

Vzhledem k nařízení vlády vydaném 12.3.2020 není možné realizovat náš poznávací zájezd do Anglie. Plánovaná schůzka na pondělí 16.3. se konat nebude. O dalším postupu při jednání s CK Scholare Vás budeme informovat mailem nebo telefonicky.

Vážení rodiče,

počínaje dnešním dnem bude výuka probíhat elektronicky. Domácí příprava bude žákům zadávána formou samostatné práce pomocí učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, či prostřednictvím online cvičení.

Zadání práce v daném předmětu budou zasílat jednotliví vyučující, kteří též zašlou pokyny, jakým způsobem bude zapotřebí vypracovaný úkol z tohoto předmětu potvrdit.

Naším společným cílem je, abychom v této mimořádné situaci zajistili vašim dětem kvalitní, byť zprostředkovanou výuku, a proto vás žádáme, abyste důsledně kontrolovali plnění úkolů, které od nás vaše děti obdrží.

Žádáme vás, abyste sledovali aktuality na webu školy a navštěvovali pravidelně stránky jednotlivých tříd, kde vás budou třídní učitelé informovat o aktuálním dění.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prostřednictvím emailů jednotlivé třídní učitele, kteří vám budou plně k dispozici.  Mgr. Zdenka Hrachovinová

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření vzhledem k šíření koronaviru v České republice. Základní škola Černá Hora je z tohoto důvodu od 11. 3. 2020 do odvolání, včetně školní tělocvičny, uzavřena.

Obědy budou všem přihlášeným žákům automaticky odhlášeny. Školní kuchyně bude vařit pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy. Vzdělávání bude probíhat elektronickou formou, úkoly budou zasílány na emailové adresy rodičů.

Rodiče dětí do 10 let si mohou v sekci Dokumenty ke stažení stáhnout a vytisknout žádost o ošetřovné, kterou jim škola potvrdí v pracovní dny v době od 9 do 11 hodin. U hlavního vchodu prosím zvoňte v uvedenou dobu na zástupce ředitele nebo kancelář školy. Pokud si rodiče nemají možnost tuto žádost vytisknout, mohou si ji vyzvednout ve škole.                      Mgr. Zdenka Hrachovinová

Aktuální informace k zájezdu do Velké Británie

Plánovaná schůzka ohledně zájezdu do VB se bude konat ve středu 11.3. v 16 hodin ve školní jídelně bez přítomnosti žáků!

Přehazovaná - mladší dívky - 2. místo

Ve čtvrtek 5. března se konalo okrskové kolo v přehazované mladších dívek v Letovicích. Děvčata obsadila 2. místo a postupují do okresního finále. Gratulujeme!
Naši školu reprezentovaly: Eliška Joklová, Eliška Koupá, Natálie Mazalová, Liliana Kosová, Esther Thangtui, Dominika Lančová a Karolína Jakubcová.

Doporučení školy

Vedení Základní školy Černá Hora důrazně žádá rodiče žáků, kteří se v poslední době vrátili z rizikových oblastí, především z Itálie, aby se jejich děti po dobu dvou týdnů v maximální míře vyhýbaly kontaktu s ostatními žáky školy a omezily pobyt na veřejných hromadných akcích.
Všichni, kteří se v poslední době vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, by měli telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim doporučí další postup. Je možné kontaktovat i hygienickou stanici.  Naší snahou je minimalizovat možná rizika, a proto věříme, že naše doporučení chápete a budete ho respektovat.                                Mgr. Zdenka Hrachovinová

 

Důležité informace k zájezdu do Velké Británie

Vzhledem k okolnostem ohledně výskytu koronaviru v některých evropských státech Vám chceme poskytnout informace z cestovní kanceláře CK SCHOLARE. Velká Británie nepatří mezi rizikové oblasti a po zvážení všech bezpečnostních rizik se zájezd konat bude.

V případě Vašich obav je možné zájezd pro Vaše dítě zrušit, a to se storno poplatkem 25% ceny zájezdu (cca 2 000 Kč). Storno poplatek v této výši je možné uplatnit pouze do pondělí 2. 3. 2020 do 12 hodin (viz. školní web - aktuality - Zájezd do Velké Británie - Všeobecné podmínky CK Scholare, bod 7.3). O případném stornování zájezdu nás informujte emailem (tretinova@zscernahora.cz, jalova@zscernahora.cz).

Informativní schůzka pro rodiče a účastníky bude 11.3.2020 v 16 hod v jídelně školy.

Pevně věříme v uklidnění situace a zdárný průběh našeho zájezdu.

 

Sběr papíru

Základní škola Černá Hora oznamuje veřejnosti, že jarní sběr papíru, který byl plánován na měsíc duben, je do odvolání pozastaven. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou současné nulové výkupní ceny papíru. Pokud jste přesto ochotni pro školu nasbíraný papír uschovat do doby, než se situace na trhu se sběrovým papírem opět zkonsoliduje, doporučujeme vám z praktických a především ekonomických důvodů skladovat pouze časopisy a novinový papír.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v úterý dne 7. dubna 2020 od 1330 do 1700 v budově Základní školy Černá Hora, příspěvková organizace.

Formuláře k zápisu pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Dokumenty – Dokumenty k zápisu.

Oznámení:

Z důvodu včerejšího nečekaného výpadku elektrické energie nebylo možno připravit oběd pro strávníky. Pro žáky byla zajištěna náhradní varianta stravy.

Oběd pro všechny strávníky byl odhlášen.

Bajková Kateřina - vedoucí školní jídelny

 

Pasování prvňáčků a divadelní představení
"S čerty nejsou žerty"

Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo pasování žáků prvních tříd. Prvňáčci dostali svá první vysvědčení a žáci devátého ročníku si pro ně připravili divadelní představení "S čerty nejsou žerty".

3. místo v olympiádě z českého jazyka

Velká gratulace patří Tomáši Pařízkovi z 9. třídy, který se umístil v okresním kole olympiády na krásném třetím místě.

Lyžařský výcvik Filipovice 2020

English Everywhere !

16.ledna proběhla na naší škole tradiční soutěž o nejlepšího angličtináře. Nadšení dobrovolníci z 6. až 9. ročníku zápolili v písemném testu a ústní konverzační části. Všichni prokázali výborné znalosti angličtiny, jako nejlepší byli vyhodnoceni Jan Tomíček z 9. třídy a Alexandr Dudin z 6.B. Congratulation!

 

Lyžařský výcvik v Olešnici

Všechny fotky z lyžařského kurzu naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1a6LN4CdPAGZe1GXA7ZRRDnCIoGmYEf7h

 

Video ze závěrečného sjezdu sjezdovky (hada) naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1LoZ657IAo0i_N1J01ExJNrlSB6AZEYs6

 

 

Vánoční koncert

SKVRNKA

V sekci ,,Školní časopis" najdete nové číslo naší Skvrnky, které si pro vás připravili žáci 8. a 9. ročníku. Přejeme příjemné počtení :-) 

Čertovská škola devil

Ve středu 4. prosince řádili na naší škole čerti! Žáci 9. ročníku si připravili pro mladší spolužáky nadílku, tvořivé dílničky a zábavné soutěže.

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 21.11. 2019 se na naší škole konala olympiáda z českého jazyka (školní kolo). Zúčastnilo se 18 žáků z 8. a 9. ročníku. Výkony byly velmi vyrovnané, a tak máme více oceněných. Do okresního kola postupuje vítěz - Tomáš Pařízek z 9. třídy. Všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!

1. místo - Tomáš Pařízek (9. ročník)

2. místo - Natálie Vévodová a Viktorie Virdzeková (9. třída), Monika Chloupková (8.B)

3. místo - Nela Hermanová a Monika Kučerová (8.A), Filip Novotný (8.B)

Florbal - okrskové kolo = 3. místo (starší žáci)

V úterý 19. listopadu jsme se v Blansku zúčastnili florbalového turnaje starších žáků (8. a 9. ročník) a vybojovali krásné 3. místo. Naši školu reprezentovali: Tomáš Sedláček, Radek Sedláček, Petr Tihelka, Petr Ševčík, Jan Bartek, Tadeáš Silnica, David Hlaváček, Dan Vaněk, Jaroslav Gric, Petr Vaníček, Josef Malach, Jiří Svoboda a Jakub Janeček . 
Děkujeme za vzornou reprezentaci školysmiley

Mezinárodní setkání - Learn, Live and Laugh Together!

V týdnu od 12.11. - 17.11. 2019 proběhla v naší škole návštěva partnerské školy z německého města Halberstadt. Společně jsme navštívili Prahu, Brno, Moravský kras, zhlédli program v Planetáriu a v centru VIDA. V neposlední řadě jsme návštěvě ukázali naši školu, pivovar a Černou Horu. Součástí bylo i slavnostní přijetí u starosty městysu. Německé děti se zúčastnily vyučovacích hodin, tematických projektů a jedním z vrcholů byla i večerní diskotéka v tělocvičně a hra v kuželky. Sobotní den pak strávili s našimi žáky v rodinách, které si pro ně připravily individuální program. Za pomoc při zajištění bychom chtěli touto cestou poděkovat všem ochotným rodičům! Během našeho pestrého programu si mohli všichni žáci vyzkoušet komunikaci v cizím jazyce tzv. "na ostro". Nově vzniklá přátelství a slzičky při loučení byly důkazem toho, že celá akce splnila svůj účel. Těšíme se na další setkání příští rok v Halberstadtu!

Florbal - okrskové kolo = 3. místo (mladší žáci)

Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se v Blansku zúčastnili florbalového turnaje mladších žáků (6. a 7. ročník) a vybojovali krásné 3. místo. Naši školu reprezentovali: Rostislav Doušek, Matěj Měšťan, David Chládek, Pavel Slezák, Bruno Šváb, Vojtěch Šavrňák, Michal Zelený, Jiří Sázavský, Hynek Stloukal, Jakub Matyáš, Jakub Dvořák, Jiří Odehnal, Filip Beran a Patrik Filka. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci školysmiley

 

Prohlášení pedagogických pracovníků ke stávce  

6. 11. 2019

Zaměstnanci Základní školy Černá Hora podporují stanovisko Českomoravského odborového svazu a  souhlasí s požadavky vedoucími ke stávce pedagogických pracovníků.
Z důvodu organizačních problémů spojených se zrušením dlouhodobě plánovaných akcí se však do stávky nezapojí!

 

Stávka

Vážení rodiče, na den 6. 11. 2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství jednodenní stávku pedagogických pracovníků. Po projednání s odborovou organizací naší školy vám oznamuji, že ke stávce na naší škole v tento den nedojde. Výuka a ostatní naplánované aktivity pro jednotlivé třídy proběhnou v plném rozsahu.
 
Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy
 
 

V pátek 25. 10. jsme rozsvítili podzim s lampióny. Letošní slavnost se konala při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Děkujeme panu Jiřímu Bernardovi za pěkné fotografie.

Více fotografií naleznete na: www.zonerama.com/skolach

Zimní provoz školního hřiště

Od listopadu bude zahájen zimní režim hřiště nad školou. Zájemci o sportování jistě ocenili možnost využívat toto sportoviště během letních měsíců. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Hájkovi a Mazancovi za bezproblémové zajištění letního provozu. Během zimního období bude hřiště pro veřejnost uzamčeno. Pokud budete mít zájem využít hřiště i během tohoto období, můžete si klíče osobně vyzvednout u pana Miroslava Hájka na adrese: Černá Hora, ulice Strmá č. 305.

Účast školy v programu MAP

Ředitelství školy se zapojilo do projektu MAP, který je organizovaný místní akční skupinou MAS Moravský kras. Jedná se o akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí do 15 let.
Finančně budou podpořeny vybrané vzdělávací a výchovné aktivity i programy prevence.
V rámci environmentální výchovy budou do tohoto projektu zahrnuty i ekologické a vědecké programy.    Během školního roku 2019/2020 tak ušetříme rodičům našich žáků z 1. i 2. stupně celkem zhruba 72 000,- Kč. 

 

Vitamínový den - Ovoce do škol

Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Všichni žáci školy dostávají 2x za měsíc zdarma čerstvé ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, zvrátit trendy směřující k dětské obezitě a podpora zdravého životního stylu. Zvýšení účinnosti celého projektu napomáhá i doprovodný vzdělávací program dodávající firmy - Vitamínový den. Ten je zaměřen na praktické ukázky chutného zpracování a využití  zeleniny a ovoce v jídelníčku. Koktejly, smoothie, špízy nebo lahodné odšťaněné nápoje si ochutnají všichni žáci naší školy.

 

Sběr papíru

Od 3. do 5. října proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem jsme nashromáždili 22 184 kg papíru.
Nejúspěšnější třídou byla 8. B s průměrem 113, 93 kg na žáka.
Mezi nejpilnější sběrače patřili: Linda Vízdalová se 780 kg, Monika Chloupková s 666 kg a Denisa Ševčíková s 601 kg
Děkujeme všem, kteří sběr donesli nebo se podíleli na pomoci při sběrových dnech.

 

Ředitelské volno

V pondělí  14. 10. 2019 nepůjde ve škole elektřina. Z tohoto důvodu vyhlašuji na tento den ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 • Školní družina bude v provozu, pokud se přihlásí alespoň 10 žáků.
 • Školní jídelna v provozu nebude.


Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

  

Procvičuj si angličtinu online

Na tomto odkazu máte možnost opakovat probíranou látku přímo podle naší učebnice Project a podle jednotlivých lekcí. Good luck!

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

 

Školní poznávací zájezd do Velké Británie

termín: 2. - 7. 4. 2020

Všeobecné podmínky CK SCHOLARE 2019-2020

Pojistka

Pojistne podminky_cestovní pojištění UNION

TO NEJHEZČÍ ZE SRDCE ANGLIE rozpis vstupného

 

Informace k platbám stravného

 • Je nutné zřídit inkasní platbu ve prospěch účtu školy 1361492359/0800.
 • První platba bude odcházet již 12. září – prosím o kontrolu finančních prostředků na vlastním účtu
 • Částka je stanovena jako záloha na stravné v červnu daného školního roku a zároveň slouží na nákup potravin. Během školního roku se částka nevrací, vyúčtování je v červenci
 • Od října bude inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu minulého měsíce vždy k 12. dni v měsíci

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

Step by Step aneb učíme se anglicky na každém kroku

ISIC karty

Průkazy budou vydány těm žákům, kteří si je objednali, třídními učiteli v pondělí 2. září.  Žák jej může používat ke své identifikaci, k uplatnění slev a výhod, ale také jako čip k odběru oběda. V tomto případě si jej však musí aktivovat u vedoucí školní jídelny. Zatím naše programové vybavení neumožňuje současné použití tohoto průkazu a dříve zakoupených čipů v podobě přívěsku ke klíčům u jednoho odběratele stravy. Žák (rodič) se tedy musí rozhodnout, kterou alternativu pro odběr stravy zvolí = průkazka nebo přívěsek.

 

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny mimo svátky od 6.00 do 14.30.
 • Jídlonosiče:
  Plnění jídlonosičů do 11.00!
  Nádoby je nutné my řádně podepsány.
  Jídlonosič žáků musí být označen včetně třídy.
 • Polední přestávka: 11.45 - 12.15.

  

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 • Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září, kdy si třídní učitelé od 7,30 hod. převezmou děti v prostorách školních šaten. Od 8,00 hod. proběhne slavnostní zahájení.
 • Předpokládaný konec následného zaměstnání ve třídách je cca v 9,30 hod.
 • Řádná výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat od úterý 3. 9. 2019. 
 • Školní jídelna i družina budou v provozu rovněž od úterý.                                                                                                                                               

Dělení tříd

Školství od ledna 2020 přechází na nový způsob financování. Naše škola se proto přihlásila do programu, který v závěru května vyhlásilo MŠMT. Díky němu je školám umožněno na tento způsob financování přejít již od září 2019. Největší novinkou zatím pro nás bude větší prostor pro možné dělení tříd.
Od 2. 9. 2019 proto budeme mít děleny všechny třídy 1. - 8. ročníku.
Toto opatření zcela jistě přispěje k zefektivnění a zkvalitnění výuky v těch třídách, které doposud měly vysoký počet žáků a děleny nebyly. Týká se to tedy 3. a 8. ročníku. S novým rozdělením těchto tříd budou žáci seznámeni v pondělí ráno jejich třídními učiteli.
Z organizačních, provozních, ale i personálních důvodů nedojde k dělení  9. ročníku. 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Školní rok 2018-2019

Více fotografií z akce naleznete pod tímto odkazem:https://www.zonerama.com/hasicicernahora1/Album/5419473

Děkujeme panu Kalvodovi za krásné fotografie. 

Zážitková výuka dějepisu

19.6. žáci 9. ročníku spolu s několika žáky 7.a 8. třídy absolvovali poznávací exkurzi do pevnosti Terezín, kde se seznámili se smutnými dějinami tohoto místa a tragickým obdobím druhé světové války. A jako správní Češi jsme vystoupali na naši národní horu Říp!

YDWR 2019

Štafetový běh - 24 hodin - 760 kol = 304 km - 18. místo ... ale hlavně nezapomenutelný a nesdělitelný zážiteksmiley. Běhali jsme na charitativní akci v Blansku a přispěli na dobrou věc.
Tak zase za rok na viděnou na atletickém oválu.

Velké DÍKY všem účastníkům této akce!
Děkujeme panu Vaníčkovi za krásná modrá trička a občerstvení.

Sport zábavou aneb sportovní den 2019

Další fotky naleznete v odkazu: https://www.rajce.net/a16098751

 

YDWR 2019 - Blansko 7. - 8. června

Společně jsme zatím přispěli částkou 13 900 Kčsmiley za objednání triček. DĚKUJEME!!!yes
A můžeme ještě víc! Kdo máte chuť  a čas, přidejte se k naší běžecké štafetě, vyberte si den,
hodinu a dejte vědět na mail: kabrhelova@zscernahora.cz.
Těšíme
 se na viděnou v červnu na stadionu ASK Blansko!

Dopravní soutěž - okresní kolo

Ve čtvrtek 23. května jsme jeli na okresní kolo Dopravní soutěže do Blanska. Naši školu reprezentovali: Elen Kostrhounová, Sára Burgetová, Karolína Machová, Tereza Šabrňáková, Patrik Filka, Dominik Baláč, Václav Gric, Jakub Navrátil, Viktorie Musilová, Klára Musilová, Monika Chloupková, Amálie Kostrhounová, Jakub Janeček, Jaroslav Gric, Jiří Svoboda a Jan Bartek.Pohár rozhlasu - okresní kolo atletické soutěže (mladší)

Ve středu 15. května se v Blansku konala tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu. I přes velmi chladné počasí jsme přivezli pěkná umístění a několik osobních rekordů smiley Naši školu reprezentovali: Klára Musilová, Monika Chloupková, Karolína Jakubcová, Eliška Joklová, Liliana Kosová, Dominika Lančová, Jiří Svoboda, Alexandr Hořava, Daniel Vaněk, Patrik Filka, Adam Bělehrádek a Jiří Sázavský.

Návštěva partnerské školy v Halberstadtu 

Ve dnech 7. - 12.5. 2019 se 25 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Třetinové a pana učitele Chloupka zúčastnilo jazykově- poznávacího pobytu v německém městě Halberstadt za účelem rozvíjení spolupráce s tamní základní školou. Kromě práce na společných projektech (vaření, tanec, výtvarné tvoření apod.) jsme měli možnost navštívit zajímavá místa v oblasti Harz (Lipsko, Magdeburg a malebná městečka Quedlinburg a Wernigerode). Celá akce byla spolufinancována Česko- německým fondem budoucnosti. Název našeho projektu " Učit se, žít a smát se společně" vystihuje přesně náplň a záměr naší spolupráce. Mimo spousty krásných zážitků, nových zkušeností a zábavy, děti strávily den v rodině u německého kamaráda a vyzkoušely si komunikovat v anglickém jazyce.

S našimi mazlíčky v akci - Já a můj pes

Děti pomáhají dětem

16. dubna proběhl v naší škole už čtvrtý ročník charitativního prodeje pochoutek, které doma připravili deváťáci. A zájem o naše chlebíčky, perníky, koláče a spoustu dalších laskomin byl opravdu obrovský. Během dvou hodin se naše stoly vyprázdnily a utržili jsme celkem 7 000 Kč, z čehož jsme měli ohromnou radost. Celá částka poputuje na vzdělávání  11letého chlapce z Indie, kterému prostřednictvím Arcidiecézní charity platíme školné a dalši výdaje spojené se školou. Pravidelně nás informuje o svých úspěších ve výuce a my ho zase seznamujeme s naší školou a zemí, samozřejmě v angličtině. Těšíme se z toho, že mu vzdělání pomůže k lepší budoucnosti.
 
 

Láska je láska

V sobotu 30. 3. 2019 se konala ve školní tělocvičně malá akademie s názvem Láska je láska. Představení mělo velký úspěch a my touto cestou děkujeme všem dětem, které předvedly krásné výkony. Děkujeme též všem, kteří pomáhali jako pořadatelé, zvukaři, osvětlovači a kameramani. Přejeme krásné jarní dny plné LÁSKY a už teď se těšíme za rok na shledanou. Jana Kubelková a Nedka Karavasileva.heartheartheart

Videa z akce naleznete na: www.youtube.com/watch?v=Q7YBz4Xx8SE&list=PLPZufsDI0PfVv9ZhDm50MwfVWbeFLkiHU
 

 

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2019/2020 se uskuteční
v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2019 (pro školní rok 2019/2020 to jsou děti narozené
1. 9. 2012 - 31. 8. 2013).

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019/2020 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí
k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:

a)  u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 doloží zákonný zástupce
     doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny
     nebo speciálního pedagogického centra)
b)  u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí zákonný zástupce doložit dvě
    
doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující
    
vyjádření odborného lékaře).

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka i zápisní list.

Navíc rodiče dětí přijímaných dle bodu a)  nebo bodu b) doloží uvedená doporučující stanoviska.

Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty/Dokumenty k zápisu“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských  školách v Černé Hoře, v Brťově –Jenči a na Základní škole Černá Hora.

 

Word of Life

Stalo se již tradicí, že naši školu navštěvují mladí anglicky mluvící lektoři z organizace Word of Life. Tak tomu bylo i v pátek 8.3. Tématem letošních konverzačních hodin byl: Survivor.

Filipovice - lyžařský kurz

Časopis Skvrnka

Nové číslo v sekci ŠKOLNÍ ČASOPIS
 

Soutěž v angličtině

Nikol Dalajková z 9.třídy se umístila na krásném 4. místě v blanenském okresním kole soutěže v anglickém jazyce. Gratulujeme!

 

 


Pasování prvňáčků a divadlo Nejkrásnější hádanka

31. leden byl pro žáky prvních tříd opravdu výjimečný. Odpoledne zhlédli velmi povedené představení žáků deváté třídy, Nejkrásnější hádanka, poté byli slavnostně pasováni a dostali své první vysvědčení. Na závěr si pochutnali na dobrotách, které pro ně připravili jejich nejbližší.

Do you speak English?

Dne 18. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. O nejlepšího angličtináře zápolilo celkem 28 nadšených dobrovolníků. Žáci prokazovali schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a pohotovost při konverzaci. Všichni předvedli velmi dobré znalosti a hlavně zájem o učení se cizím jazykům. Gratulujeme! 
Kategorie mladších: 1.místo  Martin Tomíček, 2. Filip Novotný, Adam Makovec, 3. Nela Hermanová, Tereza Šabrňáková
Kategorie starších: 1.místo  Nikol Dalajková, 2. Sára Musilová, 3. Jan Tomíček
Pole pro přílohy

Lyžařský kurz Olešnice 2019

 

Odkazy:

Olešnice fotky první část:

https://1drv.ms/f/s!AtJZ3Y4MGPtViZooOE5fBc8K3ZKtnQ

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1SXgpVya_u3brSYC3YH0zMjZCKE3hlDM_?usp=sharing

nebo

https://www.rajce.net/a15799587

Olešnice fotky druhá část:

https://1drv.ms/f/s!AtJZ3Y4MGPtViZ0gBdZVboa1JcgV6Q

nebo

https://drive.google.com/open?id=1GyqDN8gL69ZS1sGKG2-zpGZKZezH4RFq

nebo

https://www.rajce.net/a15799602

Video

https://drive.google.com/open?id=15gukq044QT5YCIshZ4yWUmYTCAHHD2af

https://1drv.ms/v/s!AtJZ3Y4MGPtViZlYftjgT9L5QXeCFQ

Novoroční koncert

V pátek 4. ledna se konal v kostele sv. Vavřince již tradičně Novoroční koncert. Vystoupil zde školní pěvecký sbor a černohorský Chrámový sbor. Děkujeme černohorské farnosti za možnost uskutečnění novoročního setkání a všem vystupujícím za krásný program. J. Kubelková.

 

Zakončení v duchu Vánoc

Rozhovor s Jaromírem Bosákem

Ředitelské volno - 21.12. 2018

 

Předvánoční Vídeň

7.12.2018 se žáci 8. a 9. ročníku vydali navštívit rakouskou metropoli a nasát úžasnou atmosféru tradičních vídeňských trhů.

Více fotografií naleznete na: https://www.zonerama.com/hasicicernahora1/Album/4905656

Nový orientační systém

Škola je od tohoto týdne vybavena novým orientačním systémem. Zcela určitě usnadní rodičům i ostatním návštěvníkům lepší orientaci  ve školní budově.

Čertovská škola a Mikulášská nadílka

Fandili jsme na MS ve florbalu v Praze (4. 12. 2018)

Okrskové kolo ve florbalu starších hochů - 5. místo

Ve čtvrtek 29. listopadu se hoši 8. a 9. ročníku zúčastnili florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovali: Michal Alexa, Michal Zachoval, Tomáš Vraspír, Lukáš Dvořáček, Jan Bartek, Radek Sedláček, Tomáš Sedláček, Petr Ševčík, Jan Tomíček, Ondřej Vašek a Tadeáš Silnica.
Děkujeme za reprezentaci naší školysmiley

Pozvánka na živý betlém

Základní škola Černá Hora a všechny děti DRAMATICKÉHO KROUŽKU Vás tímto srdečně zvou na premiéru představení Živého Betléma, která se bude konat v přízemí školy 19. prosince od 16 h.

Přijďte se s dětmi přenést do doby nám všem známé - doby narození Ježíška.
Na společné setkání s Vámi se těší Mgr. A. Valášková a malí herci

Okrskové kolo ve florbalu mladších hochů - 5. místo

Ve čtvrtek 15. listopadu se hoši 6. a 7. ročníku zúčastnili florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovali: David Hlaváček, Daniel Vaněk, Petr Vaníček, Jiří Svoboda, Jakub Horáček, Josef Malach, Filip Novotný, Jaroslav Gric, Alexandr Hořava, Rostislav Doušek a Patrik Filka.
Děkujeme za pěkný výkon a reprezentaci naší školysmiley

Halloweenská diskotéka

V pátek 2.11. pořádala devátá třída tradiční diskotéku ve strašidelných maskách s vyhodnocením té nejlepší. A bylo čeho se bát! :)

Okrskové kolo ve florbalu starších dívek - 4. místo

Ve čtvrtek 1. listopadu se dívky 8. a 9. ročníku zúčastnily florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovaly: Lucie Slezáková, Aneta Jašková, Anežka Zukalová, Nikol Havlenová, Nikol Dalajková, Šárka Svobodová, Mia Nikolič, Kateřina Matyášová, Natálie Burgetová, Adéla Holcnerová, Aneta Križanová, Sára Musilová a Eliška Musilová.
Děkujeme za pěkný výkon a reprezentaci naší školysmiley

 

Osudové osmičky ve stoleté historii naší země

Sté výročí vzniku Československé republiky připomíná nástěnka zaměřená na osudové osmičky v naší historii-28. říjen 1918, 29. září 1938, 25. únor 1948 a 21. srpen 1968. Součástí jsou i portréty a informace o osobnostech spojených s uvedenými historickými událostmi.

V pátek 26. října se na závěr Dne otevřených dveří v naší škole konala  Lampiónová slavnost s průvodem. Letošní akce byla o to slavnostnější, jelikož se konala před významným výročím naší republiky. Průvod se nejprve zastavil u pomníku padlých na nám. Míru, kde byla položena za zvuku státní hymny kytice, a poté pokračoval ke sportovnímu areálu u rybníka. Zde byla pro všechny připravena laserová show s ohňostrojem s tematikou 100. výročí založení republiky. Pořadateli akce byla Základní škola a Městys Černá Hora a spolupořadateli SDH a FK Černá Hora. Děkujeme sponzorům akce Pivovaru Černá Hora, firmě Obchod s nápoji Baráček a Uzenářství Havlíček. Fotografie z akce, o které se jako každým rokem postaral pan Jiří Bernard, naleznete na: www.zonerama.com/skolach  

Významné okamžiky 100leté historie našeho státu

U příležitosti výročí založení Československé republiky a Dne otevřených dveří 26.10. škola uspořádala výstavu. Expozici si můžete prohlédnout v prostorách šaten až do konce prosince. Přijďte si zavzpomínat, srdečně zveme veřejnost!

Školní atletický areál

Oprava telefonního kontaktu:

Omlouvám se zájemcům o využití školního atletického areálu za zveřejnění špatného telefonního kontaktu na správce hřiště p. Trtílka. Správný telefonní kontakt je 516 527 522. Děkuji za pochopení.

Mgr. Vlastimil Šíbl

ředitel školy

 

Školní rok 2017-2018

 

Nové číslo časopisu SKVRNKA

Milí čtenáři,

v sekci ,,Školní časopis" je pro vás připraveno druhé číslo našeho časopisu Skvrnka (Skvrnka 2). Přejeme vám příjemné počtení!

Cyklistický kurz Jedovnice

Ve dnech 20. - 22. 6. žáci osmého a devátého ročníku absolvovali cyklistický kurz s malou ochutnávkou vodáckého sportu a sjezdu na singletrailech v kempu v Jedovnicíh. A zážitků bylo opravdu hodně! Daší fota v sekci 8.třída.

                            D Ě K U J E M E !!!
Společně jsme naběhali 646 kol, za trička poslali částku 11.336 Kč
a pomohli tak splnit všech 11 snů
smiley

 

 

Otevření sportovního areálu

 • Počínaje sobotou 9. 6. 2018 bude otevřen veřejnosti školní sportovní areál.
 • V první dva dny provozu (9. a 10. 6. 2018) bude otevřený areál celý, od pondělí 11. 6. už podle platného provozního řádu.
 • Prosím všechny návštěvníky, aby se seznámili s provozním řádem a řídili se jeho ustanoveními.  Provozní řád najdete na školních webových stránkách http://www.zscernahora.cz/zakladni-dokumenty-skoly a na obou vstupních bránách do sportovního areálu.

                                                                                                           Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Ochrana osobních dat - GDPR

Vážení rodiče,

v sekci Dokumenty ve složce GDPR najdete informace o Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob.

Cesta za pokladem

Děkujeme touto cestou všem skvělým kolegyním, kolegům, žákům a soutěžícím za úžasnou atmosféru při naší pohádkové cestě za pokladem. Poděkování si taktéž zaslouží členové Mysliveckého spolku Lhotky Černá Hora, členové SDH Černá Hora, členové skupiny historického šermu Grál a pánové Jiří Bernard a Drahomír Hrachovina, kteří nám pořídili krásné fotografie. Naleznete je ve fotogalerii a na: www.zonerama.com/skolach

VYHODNOCENÍ TÝMŮ:

1. místo - Kosovi

2. místo - Ševčíkovi

3. místo - Mazalovi, Surých, Kolaříkovi, Šabrňákovi, Šimčákovi, 

                Vrbkovi

Gratulujeme!!!

Pohár Krále Jiřího z Kunštátu - bronzová medaile

V pátek 25. května jsme jeli do Kunštátu na tradiční atletickou soutěž. Všichni žáci předvedli pěkné výkony. Největším úspěchem je 3. místo - Bruno Šváb (hod kriketovým míčkem). Gratulujeme!
Naši školu dále reprezentovali: Karolína Jakubcová, Marta Vrbková, Sára Burgetová, Jan Bezděk, Patrik Filka, Adéla Komárková, Adéla Pupecká, Magdaléna Říhová, Tomáš Vaněk, Ondřej Vaněk a Wiliem Regec.

 

Ú​spěšný Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek 10. května proběhla tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu (starších žákyň a žáků). Největším úspěchem jsou dvě třetí místa Patrika Fojta (skok vysoký a skok daleký). 
​Další skvělá umístění:
Simona Páralová - 4. místo - 800 m, 10. místo - 60 m
Anežka Zukalová - 5. místo - vrh koulí, 5. místo - skok vysoký
Matyáš Dankovský - 11. místo - 60 m
Šimon Zukal - 8. místo - 1500 m


 


Charitativní prodej

Žáci 8. třídy uspořádali již 3. ročník prodeje vlastnoručně vyrobených dobrot, jehož výtěžek 6250 Kč bude věnován na vzdělávání adoptovaného chlapce Fareeda. Všem zúčastněným moc děkujeme za příspěvky.

YOU  DREAM  WE  RUN  2018
Vážení rodiče, v letošním roce se naše škola poprvé zapojí do sportovně-charitativní akce YOU DREAM WE RUN, která se koná ve dnech 8. a 9. června v Blansku (24 hodin). Cílem této akce nejsou nejlepší sportovní výkony, ale splněné "sny" handicapovaných v rámci okresu Blansko.
Více zde: https://www.youdreamwerun.cz/blansko/informace/
Zapojit se můžete buď „jen“ zakoupením trička nebo aktivní účastí (chůzí, během). Budeme rádi, když se zúčastní nejen žáci, ale také rodiče, popř. další dospělé osoby. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace.

TRIČKA: dětská - velikost 134 a velikost S - 149,-
             pro dospělé - velikost  M, L, XL, XXL - 199,-

Návratku a peníze za trička odevzdejte nejpozději do pátku 11. května 2018. Pojďte s námi podpořit dobrou věc. Děkujeme. Za realizační tým Renata Kabrhélová (kabrhelova@zscernahora.cz)

----------------------------------"-------- návratka---------"--------------------------------------------------------------

Potvrzujeme účast na akci YDWR 2018. Název týmu: ZŠ Černá Hora.  Jména účastníků:

Děti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dospělé osoby:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní mail: …………………………………………………………………………………

Objednáváme tričko: velikost 134 -  počet kusů …..,velikost S – počet kusů……., velikost M – počet kusů ……, velikost L  - počet kusů ……., velikost XL – počet kusů .., velikost XXL – počet kusů …..

 

Sběr starého papíru

Od 19.4 do 21.4.2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem jsme nashromáždili -žáci a zaměstnanci 26.242 kg papíru. Nejúspěšnější třídou byla 5.B, odevzdala 3.984 kg. 

Nejúspěšnějšími žáky byli: Linda Vízdalová s 965 kg, Matěj Hájek s 581 kg a Chloupková Monika s 533 kg.

                                           

Welcome to Černá Hora

Ve dnech 10.- 15.4. navštívilo naši školu 18 žáků a 2 vyučující z německé partnerské školy v Halberstadtu. Kromě výletů do Prahy, Brna, Boskovic a Moravského krasu se účastnili výuky v naší škole. S osmáky absolvovali výtvarné tvoření i zábavnou hodinu tělesné výchovy. Sobotu pak trávili individuálně v rodinách společně s našimi žáky z 7., 8. a 9.třídy. Plni nových cestovatelských zážitků, cenných zkušeností a krásných dojmů se v neděli vrátili zpět domů. Naši žáci se mohou těšit na obdobný pobyt v Halberstadtu v příštím školním roce.

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/19

Informaci naleznete v položce Dokumenty - Dokumenty k zápisu.

Zápis do 1. ročníku

Nevaž se, odvaž se...

V sobotu 24. 3. 2018 se konalo v tělocvičně základní školy tradiční jarní vystoupení žáků naší školy. V programu vystoupil kromě jiného pěvecký sbor, jeho sólisté a taneční klub Nely. Děkujeme všem dětem za jejich perfektní výkony, paní učitelkám a vychovatelkám za pomoc při organizaci programu, panu Matyášovi za záznam představení, panu Karavasilevovi za projekci, panu Musilovi za ozvučení akce, slečně Roupové za pěkné fotografie a všem rodičům a prarodičům za skvělou atmosféru, kterou celou akci podpořili. 

Děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou. Nely a Jana K.

 Program můžete zhlédnout na : https://www.youtube.com/watch?v=rFaTQrJHC2o

Kunštátská laťka

Ve středu 21. března jsme se již tradičně zúčastnili soutěže ve skoku vysokém v Kunštátě. Nejlepším výkonem bylo 7. místo Patrika Fojta. Naši školu dále reprezentovali: Monika Chloupková, Adéla Holcnerová, Natálie Burgetová, Anežka Zukalová, Šárka Svobodová, Kateřina Matyášová, Lukáš Kašparec a Šimon Zukal. Děkujeme za reprezentaci naší školy a pěkné výkony.

 

 

 


Nabídka

Základní škola Černá Hora přijme na krátkodobý zástup pracovníka do školní kuchyně.  Nástup je možný ihned.

Praxe v kuchyňském provozu je výhodou.

Zájemci se mohou hlásit mailem na adrese reditel@zscernahora.cz  nebo telefonicky na číslech 516 527 520, 516 527 527, kde vám poskytneme i bližší informace.

Změna v odhlašování obědů

Vážení rodiče,

od 12.3.2018 nastává změna v odhlašování obědů. Podrobné informace najdete v sekci Školní jídelna.

Děkuji za pochopení.
Kateřina Bajková, vedoucí stravování

 

Informace k zápisu

V sekci Dokumenty školy - Dokumenty k zápisu budou průběžně doplňovány informace a formuláře k zápisu.

Informace k ředitelskému volnu

Naše škola opět úspěšná v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Žák 8.třídy Youness Riahi-Idrissi získal 3.místo v olympiádě anglického jazyka v Blansku. Velká gratulace!

Lyžařský výcvik 2. stupně - Filipovice, Jeseníky

Sluníčko, krásný sníh, výborné ubytování a vynikající kuchyně...co víc si přát wink.


  Hlasujte pro nás - Srdce s láskou darované!

    http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2017?search=srdce+pro+domov

Žijeme olympiádou!

V rámci právě probíhajících zimních olympijských her navštívili žáci naší školy Olympijský festival v Brně. Celkem 48 "olympioniků" mělo možnost vyzkoušet si některou z olympijských disciplín. Sportovní nadšení bylo korunováno rozhovorem s Alešem Valentou pro kamery České televize!

Pasování prvňáčků a divadlo žáků devátých tříd

Šíleně smutná princezna 

Školní zahrada - projekt

Naše  škola začala pracovat na realizaci projektu nové školní zahrady. Cílem je vytvořit přírodní zahradu s venkovní učebnou, která bude sloužit k praktické výuce přírodovědných předmětů a praktických činností, k realizaci akcí, zaměřených na environmentální vzdělávání i volnočasovým aktivitám našich dětí.

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce

23.2.  proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Tentokrát zápolilo 27 soutěžících v mladší a starší kategorii. Na základě výsledků v písemném testu a jazykové pohotovosti při konverzaci bylo stanoveno toto pořadí: I.kategorie: 1. Filip Novotný, 2. Martin Tomíček, 3. Martin Nedoma.     II.kategorie:1.Youness Riahi-Idrissi, 2. Tomáš Novotný, 3.Martin Třetina. Všichni žáci prokázali velmi dobré znalosti a patří jim pochvala. Congratulation!

 

​Halový pětiboj všestrannosti

V úterý 23. ledna jsme se poprvé zúčastnili Halového pětiboje všestrannosti v Brně. Naši reprezentanti bojovali v pěti disciplínách - trojskoku, hodu medicinbalem, skoky přes švihadlo, sedy-lehy a v driblingu. Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s významnými olympioniky. Byl to krásný sportovní den plný nezapomenutelných zážitků.

Naši školu reprezentovali: Karolína Jakubcová, Klára Musilová, Klára Zukalová, Šárka Svobodová, Patrik Filka, Jiří Svoboda, Tomáš Sedláček, Matyáš Dankovský.

 

​Lyžařský kurz v Olešnici

Již tradičně jsme uspořádali ve dnech 15. - 18. ledna 2018 pro žáky 2. až 5. ročníku lyžařský kurz v Olešnici. Tři autobusy každý den vozily 137 přihlášených žáků a celkem 26 dospěláků vstříc lyžařskému dobrodružství. Sněhové podmínky byly ideální, počasí nám také přálo, užili jsme si opravdové zimní počasí se sněžením, ale i sluníčko nám ukázalo svou tvář.  Ve čtrnácti výkonnostních družstvech se žáci zdokonalovali ve svém lyžařském umění, začátečníci se učili první obloučky a jízdu na vleku. Čtyři dny v lyžařském areálu utekly jako voda a usměvavé tváře žáků nás utvrdily v tom, že tato školní akce patří k nejoblíbenějším. Velké poděkování patří rodičům, prarodičům a dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při zajištění této akce. Tak zase za rok v Olešnicismiley

Další fotografie k nahlédnutí naleznete na odkazu: https://www.rajce.net/a14865495

Video s lyžařským hadem následně zde:

https://drive.google.com/open?id=1kKStINfyjpoYZ9jwhdOr6G4qeL3Fo7yX 


Do Černé Hory putuje bronzová medaile z dějepisné olympiády!

V okresním kole dejepisné olympiády vybojovala žákyně 8.roč. Michaela Ševčíková nádherné 3. místo! Míša uspěla ve velmi silné konkurenci, která čítala 42 nejlepších historiků ze všech škol blanenského regionu. Téma letošního ročníku bylo "Československo v letech 1918 - 1938". Michaele patří velká gratulace a poděkování za náročnou a zodpovědnou práci odvedenou nad rámec školních povinností.

 

Sběr oleje

Naše škola se v rámci podpory environmentálního vzdělávání zapojila do programu ekologické likvidace použitého stolního oleje (viz. níže  přiložený letáček). Do této sběrové se může zapojit kdokoli. Peníze získané z tohoto sběru budou opět využity na aktivity našich žáků. První termín sběru se uskuteční v pondělí 8. 1. 2018. Před zahájením vyučování od 7,30 hod. bude u vchodu do školní budovy připraven kontejner, do kterého bude možné láhve s olejem odložit. Odpoledne před rodičovskými konzultacemi mohou do tohoto kontejneru olej odložit i rodiče. Pokud láhev s použitým olejem ponese dítě, dbejte, prosím, na to, abyste zkontrolovali, zda je řádně uzavřená. Předejdete tím znečištění obsahu aktovek nebo oděvu vašich dětí

​SKVRNKA

​V sekci Školní časopis​ najdete nové číslo časopisu Skvrnka, které pro vás připravili žáci II. stupně. Přejeme vám příjemné počtení :-)

Srdce s láskou darované

Žáci osmé třídy se účastní projektu a soutěže Srdce s láskou darované. Cílem je podpora tradičních lidských hodnot jako jsou láska, pomoc, rodina a vzájemná úcta. Vyrobili jsme společně srdce, které jsme slavnostně předali zaměstnancům Domova pro seniory v Černé Hoře, jejichž náročné práce si velice vážíme. Rovněž jsme si pro seniory připravili kulturní program, kterým jsme jim snad trochu zpříjemnili dopoledne. Odměnou nám byla radost z darování, z vlastnoručních výrobků a úsměvů na tvářích babiček.

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9hUiOkYvV0I&t=4s

 


Školní mobilní telefony jsou již opět v provozu.

  

Školská rada

 • V pondělí 20. 11. 2017 byli zvoleni pánové František Virdzek ml. a Jiří Havlíček jako zástupci rodičů do školské rady. 

Vyúčtování prostředků SR školy

 • V rubrice „Informace pro rodiče“ najdete vyúčtování prostředků SR za školní rok 2016/2017.

  

​Florbal (starší žáci) - 3. místo v okrskovém kole (Blansko)

Naši školu skvěle reprezentovali žáci 9. ročníku: Radim Luksch, Patrik Fojt, Martin Třetina, Tomáš Kučera, Jan Hury, Jaroslav Kalina, Šimon Zukal, Josef Sedláček, Vít Mihula, Tomáš Novotný a Josef Kaňa. 

Další fotky z turnaje jsou v sekci Sportovní akce.

Halloweenská diskotéka

Jako každým rokem deváťáci uspořádali školní diskotéku.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v § 167  ukládá zřídit při škole školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Letos v listopadu vyprší mandát členů školské rady při Základní škole Černá Hora, kteří byli zvoleni před třemi lety,
a proto budou rodiče opět volit své zástupce. Návrhy na 2 členy školské rady, kteří budou po následující 3 roky zastupovat rodiče v tomto orgánu, můžou rodiče podávat buď v písemné podobě na adresu ředitelství školy nebo e-mailem na adresu cernahorazs@seznam.cz. Rozhodnete-li se někoho navrhnout, projednejte předtím s touto osobou souhlas s její kandidaturou. Hlasovací lístky se jmény vámi navržených osob a další bližší informace k volbám zašleme rodičům prostřednictvím jejich dětí. Termín uzávěrky návrhů na zástupce rodičů je pondělí 6. 11. 2017 do 15,00 hod.

V této fázi se zatím jedná tedy pouze o návrhy. Z vámi navržených kandidátů budou formou tajného hlasování následně zvoleni dva zástupci. Volby  proběhnou v pondělí 20. 11. 2017 před rodičovskými schůzkami od 15,00 hod. v 1. poschodí staré budovy školy u hlavního schodiště a hlasovat bude možné až do 17,00 hod. Výsledky voleb budou zveřejněny 
v úterý 21. 11. 2017 na školní webové stránce v rubrice „Aktuality“.

Další informace k volbám

1. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
   Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.

2. Za členy školské rady budou zvoleni ti dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počty hlasů.

3. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl
    ředitel školy

 

Lampiónová slavnost

Základní škola Černá Hora děkuje spolupořadatelům - Sboru dobrovolných hasičů a členům Fotbalového klubu Černá Hora, dále sponzorům akce, kterými byly Městys Černá Hora, Pivovar Černá Hora a firma Řeznictví a uzenářství Havlíček.  Na závěr je zapotřebí poděkovat  panu Jiřímu Bernardovi za pěkné fotografie a paní Marii Juncové, která se pravidelně stará o to, aby nám do kroku hrály v místním rozhlase pěkné dětské písničky. Velký dík patří též všem zaměstnancům základní školy za skvělou práci a obětavost, bez které by se tato tradiční oslava podzimu neobešla. 

Fotografie z akce naleznete na: www.zonerama.com/skolach


Výsledky sběru starého papíru - říjen 2017

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali celkem 24 280 kg starého papíru. 

Nejvíce přinesli tito žáci: 

Linda Vízdalová 5.B - 922 kg, Klára Musilová 6.tř. - 747 kg, Monika Chloupková 6.tř. - 641 kg, Patrik Filka 5.A - 531 kg, Jan Bezděk 5.B - 508 kg.

Vítěznou třídou se stala 5.B s průměrem 184 kg na žáka. Výtěžek bude použit na odměny pro žáky a akce pořádané školou. Všem zapojeným žákům a rodinným příslušníkům patří velký dík za spolupráci!

​Úspěšná cyklistická soutěž - 4 medaile!

V úterý 26. září se v Rájci-Jestřebí konala cyklistická soutěž Cross - country horských kol.

Našim žákům se podařilo vybojovat celkem 4 medaile:

Klára Zukalová - 1. místo, Jan Bartek - 2. místo, Tadeáš Silnica - 3. místo, Šimon Zukal - 2. místo. Naši školu dále reprezentovali: Lukáš Kašparec, Michal Zachoval, Tomáš Bartek, Michal Pokladník, Dominik Vaněk a Jaroslav Kalina. 

Gratulujeme!

 

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE 17.-22.9.2017

Společně se žáky 7. - 9. ročníku jsme vyrazili poznat ta nejkrásnější místa Anglie. Celý první den jsme strávili v centru Londýna a poté se ubytovali v anglických rodinách. Druhý den ráno jsme se vydali do malebného městečka Salisbury se slavnou katedrálou a poté na mytické místo Stonhenge. Další ráno nás autobus zavezl do Windsoru, kde jsme obdivovali královský hrad  a poté náš program pokračoval v univerzitním městě Oxford, kde se natáčely příbehy slavného Harryho Pottera. Poslední den byla v plánu celodenní návštěva lázeňského letoviska Brighton s krásnou kolonádou, molem a orientálním palácem Royal Pavilion. Žáci si mohli denně procvičovat a zdokonalovat svoje znalosti angličtiny při komunikaci v hostitelských rodinách. Celý pobyt nám přálo krásné počasí. Domů jsme se všichni vrátili ve zdraví a velmi spokojení. :-)

Jeďte s námi do Alp!

Termín: 4. - 9. února 2018

Cena: 6.900 Kč (ubytování, polopenze, doprava)

             + skipas (pětidenní)  - dítě (2002-2011)   88 

​                                                 junior (2001-1998)    131 €

​                                                dospělá osoba    175  €

Místo: Rakousko, střediska HochötzKühtai

Více informací najdete v sekci Sportovní akce.

Středisko: Ötztal - Hochötz, Rakousko

Zahájení školního roku 2017/18

Školní rok 2016/2017

Spali jsme na Jezírku!

A všichni jsme to zvládli. Na krásný dvoudenní výlet do lesní školy Jezírko budou naši prvňáčci dlouho vzpomínat. Dověděli se spoustu nových poznatků o přírodě, vodě a zvířatech. Lovili vodní živočichy, zkoumali vodu, prošli si stezku odvahy, hledali poklad, hráli si, zpívali a dováděli. Ale nejlepší bylo spaní s kamarády v Liščí noře, Myší díře, Zaječím pelechu, Jezevčím hradě, Soví dutině nebo Veverčím hnízdě.

Vítání občánků

24. června se uskutečnil obřad Vítání občánků. Od ostatních se lišil tím, že byl posledním pro naše vystupující žákyně ze 4. a 5. třídy. Děvčata dostala za svoje tříleté účinkování při tomto obřadu na památku pěknou knihu a malou kytičku. Děvčata děkujeme!

Atletický čtyřboj - I. stupeň

Poučme se z historie

Dne 7.6. 2017 žáci osmého a devátého ročníku navštívili památník - bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi a nedaleké Březince. Poznávat historii na vlastní oči dá žákům mnohem více než poznatky z učebnic. V nás všech prohlídka zanechala hluboké dojmy.

Projektový den - Letem, světem...

Dárek ke Dni dětí - cesta kolem světa

Kdo z nás dospělých si může jen tak bez problémů odskočit stovky kilometrů od domova a to jen tak nalehko s batůžkem přes rameno? Po pravdě nikdo. Tuto výsadu, a ještě mnohem víc, měli naši školáci, kteří procestovali, i když pouze zprostředkovaně, bezmála celý svět. Pomyslné terčíky cílových destinací byly rozprostřeny na mapě světa téměř na všech obydlených kontinentech nebo v blízkých ostrovních oblastech. Evropa, Asie, Afrika i Amerika se tu skloňovaly snad ve všech pádech. Každé dítě navštívilo během jediného dopoledne, bez letenky a zavazadel, tři oblasti a společně tak všichni dohromady objevily  dvanáct zemí rozdílných kultur a rozdílného způsobu života. Patřily mezi ně Anglie, Irsko, USA, parky USA, Mexiko, Karibik, Afrika, Kapverdské ostrovy, země Blízkého a Středního východu, Nový Zéland, Egypt, Indie, Thajsko a Japonsko. Výběr zemí to byl zcela určitě zajímavý a každý si ze školy odnesl nejen mnoho informací, ale i spoustu postřehů a zajímavostí, se kterými se ještě nikdy nesetkal, a které byly mnohdy velmi překvapivé. V Thajsku děti soutěžily s jídelními hůlkami, jinde se luštilo tajné egyptské písmo, popíjel se pravý anglický čaj s mlékem, na pláži v Karibiku se děti osvěžily nealkoholickým mojitem, proletěly se Airbusem A 380, jinde si děti hrály na Indiány. Všichni naši kamarádi a přátelé školy, kteří se ujali role průvodce po jednotlivých zemích, se s dětmi podělili o svoje dojmy a prožitky, které získali během svých cest. A kdo ví, třeba se v našich dětech po páteční cestě Letem, světem probudí v budoucnu cestovatelský duch a chuť objevovat  svět, poznávat různé země, národy a jejich kulturní tradice.

5. 6. 2017 Vybíjená žáků 4. a 5. ročníku

 

"Pohár Krále Jiřího" - máme zlato!

V pátek 26. května se 12 žáků z I. stupně účastnilo tradiční atletické soutěže "Pohár Krále Jiřího" v Kunštátu. První místo v hodu kriketovým míčkem obsadil Adam Keprt. Dále naši žáci vybojovali tři 4. místa. V běhu na 400 m - Jakub Dvořák a Sára Burgetová, družstvo mladších žáků (Jakub Dvořák, Tomáš Vaněk a Adam Keprt).

Naši školu ze všech sil reprezentovali: Sára Burgetová, Zuzana Gernešová, Eunika Klepáčková, Jakub Dvořák, Tomáš Vaněk, Adam Keprt, Klára Musilová, Monika Chloupková, Marta Vrbková, Jiří Svoboda, Petr Vaníček a Patrik Filka. Chválíme za předvedené výkony!

Olympiáda 1. tříd - Velké Opatovice

Deset vybraných prvňáčků se zúčastniílo 24. 5. 2017 Olympiády 1. tříd okresu Blansko ve Velkých Opatovicích. Všichni malí sportovci bojovali statečně a s nasazením všech sil. Ve velkém počtu účastníků se v žádném případě neztratili. Ve výtvarné soutěži  "Sportujeme rádi" vybojovaly obrázky našich dětí nádhernou zlatou a dvě stříbrné medaile. Děkujeme a gratulujeme!

Úspěšný Pohár rozhlasu

Ve středu 17. května proběhla v Blansku atletická soutěž Pohár rozhlasu starších žáků a žákyň. Naši žáci předvedli skvělé výkony, vytvořili si nové osobní rekordy. Druhé místo vybojovali hoši ve štafetě 4 X 60 m (Martin Kučera, Patrik Fojt, Daniel Fried, Štěpán Kašparec). Nejlepším individuálním výsledkem bylo třetí místo ve skoku vysokém - Štěpán Kašparec skočil 166 cm. Těsně za stupni vítězů skončil Patrik Fojt ve skoku dalekém, skočil 523 cm, čímž obsadil čtvrté místo. A nejlepší z našich dívek byla Simona Páralová, která obsadila dvakrát 5. místo, a to v běhu na 60 m a 800 m. Současně družstvo žáků obsadilo v konkurenci devatenácti škol celého okresu výborné 4. místo.

Naši školu skvěle reprezetovali: Štěpán Kašparec, Patrik Fojt, Daniel Fried, Martin Kučera, Jiří Gross, Šimon Zukal, Simona Páralová, Marie Trávníčková, Natálie Sedláčková. Gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!