Upozornění pro rodiče žáků!

Dne 21.12.2018 je ředitelské volno. Žáci jsou automaticky odhlášeni.

Přejeme krásně prožité svátky vánoční a šťastný vstup do roku 2019.

Bajková Kateřina a kolektiv školní jídelny

            

 

                      4403 je číslo naší jídelny na www.strava.cz.

                      Každý strávník obdrží své přihlašovací údaje.

 

Odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně změn ve stravování!

Mám zájem o dotovanou stravu ve školní jídelně pro svoje dítě, co mám udělat?

Zákonný zástupce je povinen řádně vyplnit přihlášku ke školnímu stravování. Nejpozději 4. září zaplatit 115 Kč za čip, který obdrží.

Jak funguje přihlašování?

 Žák bude automaticky přihlášen na dny školní výuky.

Jak mohu jako rodič dítě odhlásit?

Vedoucí školní jídelny mi po odevzdání přihlášky předá údaje pro odhlašování, které budu provádět
na stránkách:www.strava.cz nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne.

Co dělat, když si dítě zapomene čip?

Dítě oznámí ještě před výdejní dobou tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a obdrží náhradní doklad.

Co dělat, když dítě čip ztratí?

Při ztrátě čipu je nutné tuto skutečnost co nejdříve oznámit vedoucí školní jídelny a zakoupit si čip
nový. Čip je po zakoupení majetkem strávníka a bude jej užívat po celou dobu docházky.

Dítě náhle onemocní, mám nárok na dotovanou stravu?

První den nemoci máte nárok na dotovanou cenu. Jelikož jídelna vaří i pro cizí strávníky, můžete si
odebírat stravu po celou dobu nemoci, ovšem za ceny nedotované viz ceník- Provozní řád ŠJ.

Kdy a jak mohu odebírat stravu?

Od 6.00 – 10.30 hodin je nutné zajistit vlastní nádoby, které budou řádně podepsány (jméno, příjmení, třída), případně do 11.00 hodin si přijít osobně.
Nádoby nesmí být skleněné.

Jak mohu platit stravné?

Pokud máte zájem o stravování na naší škole, je nutné si zřídit inkasní platbu ve prospěch účtu školy. První platba bude odcházet již k 12. září a každý další měsíc k témuž datu. Z tohoto důvodu  je nutné mít dostatečný limit na vlastním účtu.  

Mám více strávníků ve škole, je možné platbu sloučit jako dříve?

Bohužel ne, každý strávník má svůj variabilní symbol. Na stranu druhou, rodič bude mít větší přehled stravného každého dítěte. Po zadání přihlašovacích údajů najdete na stránkách
www.strava.cz i aktuální platební pohyby.

Chci se nahlásit jako cizí strávník, je to možné a co pro to mohu udělat?

 Je to možné, osobně u vedoucí školní jídelny.

 

JÍDELNÍČKY

Od 19.11. do 23.11.2018

Od 26.11. do 30.11.2018

Od  3.12. do  7. 12.2018

Od 10.12. do 14.12.2018

Od 17.12. do 21.12.2018