Aktuality

!!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!

 

V DOBĚ OD 11 DO 14 HODIN PROBÍHÁ VÝDEJ STRAVY ŽÁKŮM V JÍDELNĚ

V TÉTO DOBĚ NENÍ MOŽNO ŘEŠIT ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

BAJKOVÁ KATEŘINA 728 848 213

 

 

Přímý odkaz na jídelníček aplikace
Objednávání internetem

https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4403 

 

Informace k platbám stravného

 • Je nutné zřídit, případně zkontrolovat aktivitu inkasní platby ve prospěch účtu školy 1361492359/0800
 • První platba bude odcházet již 11. září – prosím o kontrolu finančních prostředků na vlastním účtu
 • Částka je stanovena jako záloha na stravné v červnu daného školního roku a zároveň slouží na nákup potravin. Během školního roku se částka nevrací, vyúčtování je v červenci
 • Od října bude inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu minulého měsíce vždy k 12. dni v měsíci
 • Při neuhrazení platby do 20. dne v měsíci může být strávník zablokován.

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

Provoz školní jídelny, odběr stravy do jídlonosičů

 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny mimo svátky:
  6.00 – 14.30
 • Plnění jídlonosičů do 11 hodin!!!
 • Nádoby je nutné mít řádně podepsány.
 • Jídlonosič žáků musí být označen včetně třídy.
 • Polední přestávka: 11.45 – 12.15

Aktuality - změna cen stravy

Ceny stravného od 1.9.2019

Cena pro cizí strávníky:                        57 Kč

Cena pro důchodce z Černé Hory:         56 Kč

Bývalí zaměstnanci – důchodci:            53 Kč

 

I.Kategorie        6-10 let:         cena dotované stravy 24 Kč plná výše stravy 52 Kč   

II.Kategorie      11-14 let:        cena dotované stravy 26 Kč plná výše stravy 54 Kč

III.Kategorie     15 a více let:   cena dotované stravy 28 Kč plná výše stravy 56 Kč

Dotované ceny pro žáky platí pouze ve dny, kdy je výuka a první den nemoci. Mimo tyto dny je možné stravování do vlastních nádob, ale za plnou výši stravy.

 

Základní informace ke stravování