Aktuality

Informace k platbám stravného

 • Je nutné zřídit inkasní platbu ve prospěch účtu školy 1361492359/0800
 • První platba bude odcházet již 12. září – prosím o kontrolu finančních prostředků na vlastním účtu
 • Částka je stanovena jako záloha na stravné v červnu daného školního roku a zároveň slouží na nákup potravin. Během školního roku se částka nevrací, vyúčtování je v červenci
 • Od října bude inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu minulého měsíce vždy k 12. dni v měsíci
 • Při neuhrazení platby do 25. dne v měsíci může být strávník zablokován.

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

Provoz školní jídelny, odběr stravy do jídlonosičů

 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny mimo svátky:
  6.00 – 14.30
 • Plnění jídlonosičů do 11 hodin!!!
 • Nádoby je nutné mít řádně podepsány.
 • Jídlonosič žáků musí být označen včetně třídy.
 • Polední přestávka: 11.45 – 12.15

Aktuality - změna cen stravy

Ceny stravného od 1.9.2019

Cena pro cizí strávníky:                        57 Kč

Cena pro důchodce z Černé Hory:         56 Kč

Bývalí zaměstnanci – důchodci:            53 Kč

 

I.Kategorie        6-10 let:         cena dotované stravy 24 Kč plná výše stravy 52 Kč   

II.Kategorie      11-14 let:        cena dotované stravy 26 Kč plná výše stravy 54 Kč

III.Kategorie     15 a více let:   cena dotované stravy 28 Kč plná výše stravy 56 Kč

 

JÍDELNÍČKY

září 2019

Od 02.09. do 06.09.2019

Od 09.09. do 13.09.2019

Od 16.09. do 20.09.2019

Od 30.09. do 04.10.2019

Od 07.10. do 11.10.2019

Od 14.10. do 18.10.2019

Od 21.10. do 25.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace ke stravování