Aktuality

AKTUALNÍ INFORMACE

Od 1. června 2021 jsou opět všichni strávníci se zaplacenou zálohou na stravné hromadně přihlášeni tak jako bývalo zvykem.

Je nutné řešit pouze případné odhlašování.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

www.strava.cz

Výběr jídelny: 4403

Uživatel: (číselný kód - VS, který strávník používá při platbách)

Heslo: (shodný VS, pokud nemáte změněno vlastní heslo)

JIDELNA@ZSCERNAHORA.CZ - (jméno, příjmení, případně třída)

728 848 213 - (jméno, příjmení, případně třída)

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na jídelníček aplikace
Objednávání internetem

https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4403 

 

Ceny stravného:

Cena pro cizí strávníky:                         57 Kč

Cena pro důchodce z Černé Hory:          56 Kč

Bývalí zaměstnanci – důchodci:             53 Kč

 

I.Kategorie        6-10 let:         cena dotované stravy 24 Kč -  plná výše stravy 52 Kč   

II.Kategorie      11-14 let:        cena dotované stravy 26 Kč -   plná výše stravy 54 Kč

III.Kategorie     15 a více let:   cena dotované stravy 28 Kč -   plná výše stravy 56 Kč

 

Dotované ceny pro žáky platí pouze ve dny, kdy plní distanční či prezenční výuku a první den nemoci.  Mimo tyto dny je možné stravování do vlastních nádob, ale za plnou výši stravy.

Způsob platby:

-  přihlášený strávník ke stravování má na začátku školního roku zaplacenou zálohu na stravné a od října je inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu předchozího měsíce, vždy k 12. dni v měsíci

- je nutné mít zřízenou inkasní platbu ve prospěch účtu školy: 1361492359/0800

při neuhrazení platby do 20. dne v měsíci může být strávník zablokován

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

 

 

 

 

Základní informace ke stravování