Jazyková učebna - studovna

V naší učebně - studovně se vyučují 3 cizí jazyky - angličtina, němčina a ruština jako kroužek. Třída je vybavena interaktivní tabulí, která je dnes nepostradatelnou součástí moderní výuky jazyků, počítačem, gramatickými tabulemi a mapami. V učebně rovněž probíhají setkání s anglicky mluvícími lektory a tématické besedy.