Rozvrh hodin VI.

# 7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po
Č  A1
Hok
(6.)
A1
Šma
(poč)
D
Chl
(6.)
č
A A1
Mus
(stud)
Z
Chl
(6.)

Zch
(6.)
Th    
A2
Šma
(poč)
  Č A2
Hok
(6.)
A2
Zch
(6.)
Út Č  Dív
Hok
(6.)

Kra
(chem)

Kra
(chem)

Tv  Dív
Kab
(těl)

M
Šma
(6.)
  Shn  Sh6
Chl
(těl)
   
Tv  Chl
Ší
(těl)
Č  Chl
Hok
(6.)
St A1
Mus
(6.)
A1
Šma
(fyz)
Č  A1
Hok
(poč)
F
Šma
(fyz)
Hv
Hok
(6.)
 
Vv
Kra
(chem)
     
A2
Zch
(stud)
Č A2
Hok
(6.)
A2
Šma
(fyz)
Čt Inf  Dív
Hrd
(poč)
Č  Dív
Hok
(6.))
Vo
Kab
(poč)
Z
Chl
(6.)
D
Chl
(6.)
Výt
Hra
(chem)
     
Č  Chl
Hok
(6.)
Tv  Chl
Ší
(těl)
Poč
Hrd
(poč)
M
Šma
(6.)
A1
Mus
(7.)
Vv
Kra
(chem)
Vz
Kab
(6.)
Č  Dív
Hok
(6.)
 

Tv  Dív
Kab
(těl)

 

  Sbo  Sbo3
Kbá   (5.B)
 
A2
Zch
(stud)
Inf  Chl
Hrd
(poč)
 Č  Chl
Hok
(6.)

Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

CM         Cvičení z matematiky   

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

Inf          Informatika       

M           Matematika      

N            Německý jazyk

Poč.       Práce na počítači            

           Praktické činnosti           

           Přírodopis          

Sbo        Sborový zpěv   

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova             

Th           Třídnická hodina              

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Výt         Výtvarná dílna 

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis