Sportovní kroužek 

Sraz žáků podle rozpisu v šatně, sportovní oblečení s sebou.

 

Sportovní kroužek 1  

vede Mgr. Monika Kopřivová, 

probíhá v úterý od 13,05 do 13,50 hodin, sraz v šatně.

 

Sportovní kroužek 2  

vede Mgr. Monika Kopřivová, 

probíhá v pondělí od 13,10 do 13,55 hodin, sraz v šatně

.

Sportovní kroužek 3 

vede  Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v pondělí od 14,00 do 14,45 hodin, sraz v šatně