Sportovní kroužek 

2022 - 2023

vede Mgr. Monika Kopřivová

 

1. a 2. ročník - čtvrtek 6. vyuč. hodinu  (sraz 12, 25 h, žáky si vedoucí vyzvede ve škol. družině) 

3. - 5. roč. -  středa 7. vyuč. hodinu  (sraz 13, 10 h v přízemí školy)                    

 Přihlaste se prosím na stránkách DDM Blansko.

https://ddmblansko.leprikon.cz/krouzky