Vybudování zahrady v přírodním stylu
ZŠ Černá Hora

 • V září 2018 byla po rekonstrukci žákům zpřístupněna nová celoročně využitelná školní zahrada.
 • Jejím prostřednictvím mají děti možnost seznamovat se s krásou lučního kvetoucího trávníku a učit se poznávat místní druhy bylin.
 • Najdou zde také geopark s ukázkami hornin. Tam se mohou pohodlně posadit na prvky
  z různých materiálů (dřevěné palisády, kladina, sedací balanční lana).
 • Důležitým vzdělávacím a zajímavým prvkem je pak jezírko s lavičkami.
 • V prostoru zahrady se nachází i venkovní učebna vybavená lavicemi.
 • Vyvýšené záhony slouží k výuce o přírodě a jednotlivých cyklech života rostlin. Jeden ze záhonů pomocí čirých vypouklých oken ukazuje půdní profil a působení půdní fauny. Druhý ze záhonů zase v jedné ze svých stěn má suchou zídku, která skýtá úkryt drobným živočichům, jako jsou ještěrky a užovky či hmyz.
 • Dále se v prostoru nachází kompostér, sklad pomůcek, sudy sbírající srážkovou vodu k zálivce. Součástí zahrady je i výukový amfiteátr, který bude zároveň sloužit jako hlediště při společenských akcích. Dalšími prvky, které se v trávníkové ploše zahrady nachází, jsou hmatová stezka, „šeptanda“, ptačí budka
  a krmítko, hmyzí hotel, domeček pro ježky nebo záhon pro motýly.
 • Zahrada obsahuje různorodé funk prvky, které budou zdrojem pro konání pestrých  environmentálních aktivit.
 • Jejich efektivní prostorové uspořádání, barevné řešení, originalita a estetické pojetí tvoří
  i podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností a současně působí i na rozvoj fantazie dětí. Nové zahradní prvky a zařízení k pohybu slouží i aktivnímu trávení volného času.  
 • Všechny prvky vynikají kvalitou použitých materiálů a perfektním zpracováním. Vyrobeny jsou z akátových kmenů, vrstveného březového dřeva nebo nerezové oceli. Použité materiály jsou odolné proti povětrnostním vlivům, a i vyššímu zatížení školními aktivitami.
 • Zahrada podporuje kreativitu a přirozenou zvídavost dětí a napomáhá všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Pozitivně působí také na rozvoj fyzických i mentálních schopností dětí
  i celkovou osobnost dítěte.
 • Otevřením této zahrady bylo vytvořeno příjemné místo s vysokou variabilitou k využití pro výukové
  a odpočinkové aktivity žáků školy.  


https://www.sfzp.cz/          

https://www.mzp.cz/