Školní metodik prevence

Mgr. Renata Kabrhélová

 • kontakt: kabrhelova@zscernahora.cz
 • telefon: 516 527 532
 • konzultace: žáci - pondělí - 7.10 - 7.40 h
                     rodiče - čtvrtek - 7.00 - 7.40 h
 

Činnost školního metodika prevence:

 • tvorba, kontrola a realizace - Minimální preventivní program 
 • spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem a školním psychologem
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence;
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům;
 • účastní se školení a dalšího vzdělávání;
 • vede dokumentaci;
 • spolupracuje s odborníky /PPP Blansko, PČR…/.