Učebna fyziky

Učebna slouží především k výuce fyziky a také matematiky. Je vybavena počítačem a interaktivním projektorem, který společně se speciálním perem PointDraw nahrazuje interaktivní tabuli. Tuto učebnu mohou také využívat vyučující se svými žáky v hodinách ostatních předmětůk.

Žákům je možné promítat např. prezentace nebo videosekvence k probíranému učivu a s využitím pera PointDraw doplňovat nebo přiřazovat pojmy v pracovních listech, při společném opakování učiva nebo správné odpovědi v testech.