Učebna PC

V učebně máme 26 žákovských počítačů, jeden PC pro vyučující a dále data projektor pro usnadnění výkladu práce s programy nebo promítání zadání práce pro žáky.
V učebně pracují žáci všech ročníků. Během výuky na 1. stupni využívají pro procvičování a opakování učiva programy pro český jazyk, matematiku a prvouku. V 5. ročníku také předmět informatiku.
Žáci 2. stupně mohou pracovat s výukovými programy pro český jazyk, matematiku, přírodopis, fyziku a chemii.
V dalších předmětech využívají k vyhledávání informací internet. Dále je tato učebna využívaná pro předmět informatika v 6. ročníku a v předmětu Práce na počítači pro 6. až 9. ročník. Pravidelně ji navštěvují také děti, které chodí do družiny.