Třída 3. A

Třídní aktuality:

14. 5. Miniolympiáda ve spolupráci s žáky 9. A 

14. 5. Přednáška o kyberšikaně pro rodiče (v 16 hodin)

18. 5. Rodinné týmy 

20. 5. Charitativní prodej svačinek, které tentokrát připraví žáci 5. A

21. 5. Den šílených účesů 

 

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Ševčíková, sevcikova@zscernahora.cz

20 žáků: 14 chlapců, 6 dívek