Třída 1. A

Třídní aktuality:

22. 6.      Běh do schodů

28. 6.      Sportovně branný den

29. 6.      Hospodářský den - úklid třídy, hry

30. 6.      Závěr školního roku - předání vysvědčení 7:45 - 8: 30

 

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Ševčíková, sevcikova@zscernahora.cz

20 žáků: 14 chlapců, 6 dívek  

.

Mravencovo desatero

Dne 28. 3. 2022 se žáci 1. A a 1. B zúčastnili programu Mravencovo desatero na pracovišti Jezírko v Soběšicích. Dozvěděli se informace o životě v mraveništi. Vyzkoušeli si, jaké je to být mravencem, protože součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“, což je prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště. V terénní části programu formou pohybových her zjišťovali, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Přímo u mraveniště v lese si prohlédli mravence v krabičkových lupách. Na závěr si vyrobili mravence ze skořápek od ořechů.