Třída 1. A

Krásné prázdniny!

 

Třídní učitelka:

Mgr. Monika Kopřivová, koprivova@zscernahora.cz

17 žáků: 8 chlapců, 9 dívek