Třída 1.A

Třídní aktuality: 

smiley   Děkuji všem rodičům a  prarodičům za aktivní účast ve sběru papíru!  smiley

         Nasbírali jste celkem 1833,5 kg starého papíru, průměr na žáka je asi 80 kg.

        V soutěži tříd jsme obsadili krásné 4. místo.

15. 10.           Fotografování do novin

18. 10.           Vitamínový den

25. 10.           Den otevřených dveří, lampionový průvod

29. - 30. 10.   Podzimní prázdniny

18. 11.           Třídní schůzky, plenární zasedání SR

 

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Navrátilová, navratilova@zscernahora.cz

23 žáků: 12 chlapců, 11 dívek