Všem přeji krásné prázdniny, užijte si je ve zdraví!!!yesheartsmiley

Třída 8.

28 žáků, 11 chlapců, 17 dívek

Třídní aktuality:

 

  • Třídní učitel:
  • Mgr. Iva Třetinová, tretinova@zscernahora.cz
  •  

Cyklistický kurz Jedovnice

Ve dnech 20. - 22. 6. žáci osmého a devátého ročníku absolvovali cyklistický kurz s malou ochutnávkou vodáckého sportu a sjezdu na singletrailech v kempu v Jedovnicíh. A zážitků bylo opravdu hodně!

You Dream We Run

Charitativní akce na podporu postižených dětí v našem regionu! Všem účastníkům moc děkuji!!!

 

Výlet Dolní Morava

Charitativní prodej pro našeho Fareeda!

Moc všem děkuji za dobroty, které si připravili a nadšení, se kterým celá akce probíhala! Velké díky patří i rodičům. Vybrali jsme celkem 6250 Kč!!!

Cestovatelská beseda o Namibii

Naše návštěva žáků z Halberstadtu

Celotýdenní projekt VODA

V týdnu od 19. do 23. března jsme se my, žáci 8. třídy, zúčastnili projektového týdne Voda. Tohoto projektu se účastní každý rok 8. třída. Všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a zajímavostí o vodě a jejím používání. První den, pondělí, byl úvod s několika videi, ve kterých jsme se dozvěděli třeba, jak můžeme vodu ovlivnit, aby jinak chutnala. V úterý a ve středu jsme pracovali na pokusech a prezentacích, které jsme měli na konci týdne předvést žákům 4. tříd. Ve čtvrtek jsme probrali vodu z pohledu ekologie a čištění. V pátek za námi přišli žáci 4. tříd, kterým každá skupinka prezentovala vylosované téma. Mezi témata patřila Voda a organismy; Voda, člověk a zdraví; Voda, sport a umění nebo Druhy vody. Ke každému tématu jsme měli připraven i pokus. Někteří z nás byli trochu nervózní, ale všem se nám povedlo udržet chladnou hlavu, a proto jsme to všichni zvládli. Od našich diváků jsme si na konci každé prezentace vysloužili potlesk. Na závěr nás čekal zajímavý pokus, který nám připravila paní učitelka Krajíčková. Všem se nám projektový týden líbil a těšíme se na podobné projekty.

What will the future bring us...?
 

Jaká bude naše budoucnost? Co nám život přinese? Tyto otázky jsme řešili v našem projektu v angličtině, kde jsme procvičovali využití budoucího času a zároveň rozvíjeli naši fantazii, plány a představy do budoucího života.

Youness se umístil na 3.místě v olympiádě z angličtiny! Gratulace!

Naše televizní hvězdy! :)

Olympijský festival v Brně

Všem přeji krásné a pohodové vánoce                                     a šťastný nový rok 2018!

Boskovice - návštěva kina

Den otevřených dveří na SOŠ Kuřim

Ve středu 6.12.2017 se chlapci z 8. a 9. třídy zúčastnili Dne techniky na SOŠ Kuřim.

Srdce s láskou darované

Náš projekt - výroba a proces slavnostního předávání v Domově pro seniory v Černé Hoře. Akce se moc líbila, práce se nám podařila a máme z ní radost! Díky všem!

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9hUiOkYvV0I&t=4s

Thanksgiving Day

Prezentaci v angličtině o tradičním americkém svátku Díkůvzdání nám udělala v hodině Kendra, rodilá Američanka. Seznámit se s kulturou, tradicí a historií anglicky mluvících zemí je součástí výuky cizího jazyka. 

Třídní schůzky

15:30 plenární zasedání SR

16:00  třídní schůzky

16:30 konzultační hodiny

Kyberšikana, nebezpečí a rizika

O problematice rizikového chování na internetu a sociálních sítích nás poučil pan Kotouček z organizace Elim Letovice.

 

A Nut from Arizona

Ve čtvrtek 12.11. jsme zhlédli anglické divadelní představení "A Nut from Arizona", které zahrálo pražské gymnázium. Tato westernová komedie byla součástí oslav Evropského dne jazyků na motivy humoristické knížky Jana Šmída. Divadelní představení nám pomáhají zlepšit poslechové schopnosti a rozšířit slovní zásobu

 

Anglické divadlo - scénář

/files/8A/2017-18/A%20Nut%20from%20Arizona-pr%20(1).pdf

Sexuální výchova

"Sex včas" byl název vzdělávacího programu, který si pro nás připravila společnost "Podané ruce" z Brna. Formou příběhu a diskuzí jsme probírali mnoho důležitých témat: dospívání, vztahy, láska a sex, antikoncepce, těhotenství i interrupce. 

Divadlo Radost Brno

Dne 23. 2. navštívili žáci 8. a 9. třídy divadlo Radost v Brně. Na programu byla komedie Bylo nás pět.