Třída 8. A

Třídní učitel: Mgr. Renata Kabrhélová

kabrhelova@zscernahora.cz

21 žáků (13 dívek, 8 chlapců)

Aktuality:
29. května - TŘÍDNICKÁ  HODINA - v 7.10 h. 
22. května (5. a 6. hodina) - Testy studijních předpokladů (dobrovolně)
1. června - Jarmark
2. června (pátek) - Projektový den
6. června - Dravci - 80 Kč
23. června - výlet Brno (Planetárium, Úniková hra)

Atletické závody

Koncert Réva

Keramická dílna

Moc slova - preventivní program (Etické dílny)

Tvoje cesta načisto - preventivní program

V pátek 24. března proběhl preventivní program zaměřený na návykové látky a trestní odpovědnost. Měli jsme možnost vyzkoušet speciální brýle simulující např. halucinogenní látky, únavu, opilost, ...

Praktické činnosti ..... setí

Ponožkový den

Gymnázium Rájec

V pátek 13. 1. se zájemci zúčastnili dne otevřených dveří na rájeckém gymnáziu, kde pro ně byl připraven pestrý program. V hodině chemie si vyrobili plastelínu, v informatice naprogramovali vlastního robota a v angličtině hráli nejrůznější hry.

Šplh

Vybíjená

Vánoční besídka smiley

Krabice od bot 2022 heart

Beatles - výchovný koncert

Halloween devil

Vyřezávání dýní

Úklid okolí školy laugh

Divadlo Radost Brno - Hamlet on the road