Rozvrh hodin VIII.

# 7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po Č  A1
Kví
(8.)
A1
Hra
(8.)
Ch  A1
Kra
(chem)
Ch  A1
Kra
(chem)
Vo
Kab
(poč)
A1
Tře
(8.)
 
Kví
(9.)
 
 Ch  A2
Kra
(chem)
Ch  A2
Kra
(chem)
A2
Hra
(8.)
A2
Tře
(8.)
Č  A2
Kví
()
Út A1
Hra
(poč)
Č  A1
Kví
(6.)
Tv  Chl
Ší
(těl)


Chl
(8.)

Chl
Tře
(8.)
Vz
Kab
(poč)
  Vv
Kra
(chem)
Shn
Ší
(těl)
Č  A2
Kví
(7.)
A2
Hra
(poč)
Dív
Tře
(stud)
Tv  Dív
Kab
(těl)
St Z
Chl
(8.)
D
Chl
(8.)
F
Hrd
(fyz)
A1
Tře
(stud)
Č  A1
Kví
(8.)
Hv
Hok
(8.)
  Výt
Kra
(chem)
 
Č  A2
Kví
(8.)
A2
Tře
(stud)
Poč
Hrd
(poč)
Čt A1
Hra
(8.)
Č  A1
Kví
(9.)

Kra
(chem)

Kra
(chem)
Chl
Tře
(8.)
Tv  Chl
Ší
(těl)
  CM
Hra
(poč)
 
Č  A2
Kví
(7.)
A2
Hra
(8.)
Tv  Dív
Kab
(těl)
Dív
Tře
(stud)
F
Hrd
(fyz)
Č  A1
Kví
(6.)
A1
Hra
(8.)
D
Chl
(8.)
Z
Chl
(8.)

A1
Tře
(stud)

 

  Sbo
Kbá   (5.B)
 
A2
Hra
(8.)
A2
Tře
(stud)
Č  A2
Kví
(8.)

Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

CČ          Cvičení z jazyka českého

CM         Cvičení z matematiky   

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

M           Matematika      

N            Německý jazyk J

Poč.       Práce na počítači            

           Praktické činnosti           

           Přírodopis          

Sbo        Sborový zpěv   

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova             

Th          Třídnická hodina              

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Výt         Výtvarná dílna 

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis