Třída 9.A

Třídní učitel: Mgr. Radovan Chloupek

E-mail: chloupek@zscernahora.cz

Počet žáků: 19 (12 chlapců, 7 dívek)


 

Trénujeme divadlo :-)

The States of the USA

Prezentujeme náhodně vybrané státy USA. Zlepšujeme se. yes

Wish Tree

V hodině anglického jazyka jsme si zkusili formulovat, co od roku 2023 očekáváme. Vznikl tak "WISH TREE" čili "STROM PŘÁNÍ". Kéž se nám všechna splní!

Bruslíme ...smiley

Technická olympiáda

Návštěva SOŠ Kuřim
 

Čertovská škola

Thanksgiving Day

O významném americkém a kanadském svátku nám popovídala Maddy Rasmussen. Přijela z Minnesoty na severu Spojených států a přiblížila nám oslavy Díkuvzdání ze svého osobního úhlu pohledu.

Z praktického hlediska pak byl ještě cennější neformální "chat" po hodině. wink

 

British and American holidays and festivals

Prezentujeme o různých britských a amerických svátcích, oslavách a festivalech. Učíme se vyhledávat informace, vybírat ty podstatné, upravovat je tak, aby byly srozumitelné nám i spolužákům. Dozvídáme se mnoho nového.  

Halloween

Na přelomu října a listopadu na nás čekala spousta hallloweenských aktivit - strašidelné kostýmy, soutěž o "nejděsivější třídní vřískot", tradiční "trick-or-treating" a "apple bobbbing" a také hororové příběhy plné nevysvětlitelných záhad. 

Výjezd do Velké Británie

Od 8. do 13 října 2022 jsme vyrazili nejen za hranice Evropské unie, ale i za hranice všedních dní. Prozkoumávali jsme Londýn a jeho okolí, nahlédli jsme do britských rodin, ověřili jsme si naši schopnost porozumět a domluvit se. 

 

Muzejní den v Brně

Our summer holidays

V úvodních hodinách anglického jazyka jsme se krátce ohlédli za uplynulými letními prázdninami. Zaměřili jsme se na to, jaké chutě, vůně, zvuky nám utkvěly v paměti. Jaký obrázek vidíme ve svých myslích, když si na své dovolené vzpomeneme, co cítíme v konečcích prstů. Zkrátka – jak letní volno zapůsobilo na naše smysly. Vznikly velmi osobní „básně“ a zároveň jsme si osvěžili slovní zásobu z různých tematických okruhů. Občas jsme překvapili i sami sebe.