Třída 6.A

 
 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Krajíčková

E-mail: krajickova@zscernahora.cz

Počet žáků ve třídě: 16

 

Aktuality:

Od 2. září - výuka podle rozvrhu.

5. září - schůzka s rodiči žáků 6. třídy od 16:00 v kmenové učebně 6.A ( učebna chemie- 2. patro přístavby)

14. - 16. září - adaptační pobyt v Jedovnicích 

 

Kompost

Co je to kompost? K čemu slouží? Jak se udržuje? Co do něho patří a co ne? Jak se o něho musíme starat? To vše jsme zjišťovaly v praktických činnostech.

Spolupracovaly jsme ve skupinách, procvičily jsme si práci s internetem jako zdrojem informací, upevnily své schopnosti pracovat s výpočetní technikou. Ani naše kreativní stránka nezůstala nevyužita - vytváříme propagační plakátek a příště budeme výsledek svého snažení prezentovat. 

Listí na dva způsoby

Listopad jako vyšitý, a tak jsme se v praktických činnostech vyzbrojily hráběmi. A v duchu moderního "upgradování" jsme si potom ze shrabaného javorového listí vyrobily překrásné kytičky. Snad udělají doma radost.

Vycházka, sběr přírodnin a land art

Využily jsme baboletního počasí, praktických činností a suplované hodiny tělesné výchovy - smíchaly jsme jednotlivé ingredience, zatřásly jimi a vznikla z toho svižná vycházka podzimní přírodou, sběr přírodnin a nesmělý pokus o land art. 

Bavilo nás to.

Podzimní práce na školní zahradě

Na podzim je na zahradách vždycky hodně práce, a tak jsme se vrhly jak na plení, hrabání a zametání, tak na střih keřů a levandule.  

Adaptační kurz

Naší první velkou společnou akcí byl  adaptační kurz v Jedovnicích. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme prožili  3 dny plné nejrůznějších aktivit a her, které nám pomohly se lépe poznat a naučit se spolupracovat a pomáhat si.

A jaké jsou naše dojmy?

Na adapťáku se mi líbilo, že jsme se mohli poznat i jinou formou, než ve škole.

Byla tam velká zabava.

Aktivity byly zábavné a srandovní.

Líbilo se mi, jak jsmese všichni sblížili.

Celý pobyt byl skvělý a zábavy nad hlavu.

Nejvíc se mi líbilo dělání přistávacího modulu.

Moc se mi líbil naplánovaný program.

Byly tam švédské stoly a výborná jídla.

Výsadba cibulovin

Teď už víme, co jsou to cibulové rostliny, kdy se sází a jak se sází. Jaro ukáže, jak dobře jsme zvládly tu praktickou část hodiny. wink 

Úprava záhonů

V praktických činnostech jsme připravily záhony na podzimní výsadbu.

Laboratorní práce

V přírodopisu jsme dokončili první velké téma - naučili jsme se stavbu buňek. V laboratorní práci jsme si ověřili, jak umíme pracovat s mikroskopem a prozkoumali jsme buňky cibule a listu měříku.