Třída 5. A

Třídní aktuality: 

5. 12.             Čertovská škola
21. 12.           Vánoce v knihovně
22. 12.           Vánoční dílničky a koledování
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

10. - 13. 1.     Lyžařský kurz Olešnice

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Holcnerová, holcnerova@zscernahora.cz
17 žáků: 6 chlapců, 11 dívek   

Planetárium - Cesta sluneční soustavou
Vida - Cesta do nitra Země

Gala den

Bonmoty a etiketa nás provázely celým vyučováním. Povídání, scénky a kvízy o pravidlech slušného chování jsme si ve svátečním oblečení opravdu užili.

Mediální gramotnost - Jak věřit či nevěřit novinářům,
jak si ověřovat informace

Svatý Václav a Den české státnosti