Třída 4.A

Třídní aktuality:

- od 17. 5. bude probíhat prezenční výuka

- testování bude probíhat v tělocvičně v pondělí dle stávajícího časového rozvrhu

- vybírám 1000 Kč na pomůcky a pracovní sešity do 5. ročníku

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

17 žáků: 8 chlapců, 9 dívek

 Máme rádi pohyb na čerstvém vzduchu :-)

Čertovská škola

Bádáme a děláme pokusy s vodou...

V rámci předmětu přírodovědy se učíme o neživé přírodě. Zkoumáme vlastnosti látek, skupenství vody a hustotu kapalin. Praktické pokusy nás baví a dozvídáme se při nich mnoho zajímavých poznatků. 

Environmentální výchova distančně

Teoretické znalosti z přírodovědy jsme si ověřili i v praxi. Každý žák se stal "ochráncem" svého stromu. Učíme se tak chápat přírodu jako celek, do kterého patří každý z nás.

Rodilý mluvčí v hodině angličtiny


Hodina angličtiny


Plavání