Třída 4. B

Třídní aktuality: 

21. 5. Klání rodinných týmů

1. 6. Olešnice - exkurze výroba modrotisku

1. 6. Dětský jarmark

2. 6. Dopravní hřiště Blansko

6. 6. Dravci

14. 6. Výlet - Permonium Oslavany u Brna

21. 6. Den s policií

 

ídní učitelka: Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

21 žáků: 11 dívek, 10 chlapců

 

 

 

 


Po stopách husitů

Málokterá obec se může pochlubit tím, že se v jejím okolí nachází památka, která se stala v minulosti svědkem významných historických událostí. Černohorský hrad byl v 15. století při tažení proti husitům téměř vypálen. Úkolem žáků 4. B bylo pomocí návodných indicií zjistit, ve kterém roce k této události došlo. Děti si tak užily malou dějepisnou vycházku a možná i trochu dobrodružství... Na závěr ještě několik zajímavých informací, které se vztahují k tomuto období. Na počátku 15. století sídlil na našem hradě Vaněk Černohorský z Boskovic. První písemná zmínka o Vaňkovi pochází z roku 1407, kdy se účastnil zasedání zemského sněmu. Po upálení mistra Jana Husa v roce 1415 patřil ke šlechticům, kteří pečetili stížný list kostnickému koncilu. V roce 1434 byl účastníkem bitvy u Lipan a v roce 1437 dosáhl vrcholu své kariéry, když byl zvolen moravským zemským hejtmanem. 

 


Den dvojčat (Hrdá škola)


Projekt neživá příroda

Práce s textem a vyhledávání informací patří mezi základní kompetence, které jsou pro získávání nových poznatků především v naukových předmětech nezbytné. Čtvrťáci se přesvědčili o tom, že i neživá příroda může být zajímavá a že má své kouzlo. 

Žáci zpracovávali projekty na téma horniny a nerosty. Výsledek jejich práce předčil naše očekávání a všichni zvládli tento " vědecký" úkol na jedničku!yes


Krabice od bot

Naše třída se zapojila do charitativní akce Krabice od bot, aneb děti pomáhají dětem. Naplnili jsme celkem pět krabic krásnými a hodnotnými dárky pro čtyři kluky a jednu holčičku. Děkuji všem rodičům za podporu a pomoc.

Děcka, jsem na vás moc pyšná. heart