Rozvrh hodin IX.

# 7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po F
Hrd
(fyz)
Vz
Kab
(9.)
A1
Tře
(stud)
Č  A1
Hok
(9.)
A1
Šma
(fyz)
Tv  Chl
Chl
(těl)
 
Kví
(8.)
 
Č  A2
Hok
(poč)
A2
Šma
(fyz)
A2
Tře
(9.)
Tv  Dív
Kab
(těl)
Út D
Chl
(9.)
Č  A1
Hok
(9.)
A1
Šma
(fyz)
A1
Tře
(stud)

Kra
(chem)

Kra
(chem
       CM
      Hra
     (poč)
    
A2
Šma
(fyz)
Č  A2
Hok
(9.)
   A A2
Zch
(9.)
St Č  A1
Hok
(9.)
A1
Tře
(stud)
Ch  A1
Kra
(chem)
Ch  A1
Kra
(chem)
Chl
Šma
(poč)
Tv  Chl
Chl
(těl) 
       Výt
      Kra
    (chem)
 
  Ch  A2
Kra
(chem)
  Ch  A2
Kra
(chem)
A A2
Zch
(9.)
Č  A2
Hok
(9.)
Tv  Dív
Kab
(těl)
Dív
Šma
(poč)
 Poč
 Hrd
  (poč)
Čt Z
Chl
(9.)
F
Hrd
(fyz)
A1
Tře
(stud)
A1
Šma
()
Vv
Kra
(chem)
Hv
Hok
(9.)
        Sh
      Kab
      (těl)
 
A2
Šma
(fyz)
   N  A2
Tře
 (9.)
Vo
Kví
(9.)
D
Chl
(9.)
Č  A1
Hok
(9.)
A1
Šma
(chem)
A1
Tře
(9.)


Chl
(poč)

 

Sbo
Kbá (5.B)

 
A2
Šma
(6.)
Č  A2
Hok
(9.)
A A2
Zch
(stud)

Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

         Cvičení z jazyka českého

CM         Cvičení z matematiky   

Č            Český jazyk a literatura

D            Dějepis               

F            Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

M           Matematika      

N            Německý jazyk

          Praktické činnosti           

           Přírodopis          

Sbo        Sborový zpěv   

Sh          Sportovní hry   

Tv          Tělesná výchova             

Th          Třídnická hodina              

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Výt         Výtvarná dílna 

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis