Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk 

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova

Inf          Informatika                                

M           Matematika        

          Praktické činnosti           

           Přírodopis           

Tv          Tělesná výchova                       

Vo          Výchova k občanství     

Vz          Výchova ke zdraví          

Vv          Výtvarná výchova      

Z             Zeměpis